Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Yurt Dışındaki Üniversitelerden Yatay Geçiş

YURT DIŞINDAKİ ÜNİVERSİTELERDEN MARMARA ÜNİVERSİTESİ’NE

Yatay Geçiş Şartları;

         Yurt dışındaki herhangi bir üniversiteden Marmara Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen bir öğrencinin sağlaması gereken şartlar, hazırlaması gereken belgeler, takip etmesi gereken başvuru tarihleri, bilgi edinebileceği mevzuat düzenlemeleri ve iletişim bilgileri aşağıda gösterilmiştir.

 

ARANAN ŞARTLAR

 • Kayıtlı öğrenci olma şartı: Yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci, hâlihazırda herhangi bir üniversitenin kayıtlı öğrencisi olmalıdır.
 • Asgarî eğitim şartı: Yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci, (yabancı dil hazırlık sınıfı dışında) kendi üniversitesindeki herhangi bir lisans programında en az iki veya önlisans programında en az bir yarıyılı tamamlamış olmalıdır.
 • Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) şartı: Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin kayıtlı olduğu programda tamamlamış olduğu dönemlere ait GANO’su 4.00’lük sistemde en az 3.00; 100’lük sistemde en az 75 olmalıdır.
 • YÖK tarafından tanınma şartı: Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin okumakta olduğu üniversite, YÖK tarafından tanınmış olmalıdır.
 • Eşdeğer olma şartı: Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin okumakta olduğu diploma programı, Marmara Üniversitesi tarafından eşdeğer olarak kabul edilmiş olmalıdır.
 • Taban puan şartı: Yurtdışında yükseköğrenime başlayan öğrencilerin Üniversite programlarına geçiş başvurusunda bulunabilmesi için ÖSYS puanına veya SAT puanına sahip olmaları gerekir. Adayın ÖSYS puanının en az, vakıf üniversiteleri hariç bir yükseköğretim kurumunun birinci veya ikinci öğretim diploma programına ÖSYM tarafından merkezi sınavla yerleştirilen en düşük puanlı öğrencinin giriş puanına eşit olması; SAT puanının ise yatay geçiş başvurusunda ilan edilen asgari puana eşit veya yüksek olması gerekir. (SAT 1 (Minimum 1000 puan)

 

BAŞVURU BELGELERİ

 • Yerleştiği yıldaki ÖSYS yerleştirme belgesi/SAT 1 sonuç belgesi veya her iki belgenin “kontrol kodu” görünecek şekilde alınmış bilgisayar çıktısı
 • Üniversitesinden mühürlü ve imzalı (onaylı) transkript belgesi
 • Üniversitesinden mühürlü ve imzalı (onaylı) güncel tarihli öğrenci belgesi
 • Üniversitesinden mühürlü ve imzalı (onaylı) disiplin cezasının bulunmadığına dair belge (transkript üzerinde yazılı olarak da kabul edilebilir.)
 • Üniversitesinden mühürlü ve imzalı (onaylı) programın müfredatını gösteren belge (Türkçe veya başvuru yaptığı diploma programının dilinde olmalı)
 • Öğrencinin okumakta olduğu programın müfredatında yer alan derslerin içeriklerini gösterir belge
 • Hazırlık sınıfı olan bölüm/programlar için Uluslararası Eşdeğer Sınav Belgesi (Bkz. Marmara Üniversitesi Yabancı Dil ve Türkçe Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi, Tablo 1http://dosya.marmara.edu.tr/www/mu_yonerge_yabanc_dil_v31.pdf) (Bu belge yoksa Marmara Üniversitesi Yeterlik Sınavı’na girilmesi gerekir.)

 

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana sahip öğrenciler, yurt dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu yolla başvuran öğrencilerin yatay geçiş başvurusu Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yurt dışından yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir.

Değerlendirme Puanı:

Yönergeye bakınız.

Adaylar, en yüksek değerlendirme puanından en düşüğe doğru sıralanır. Belirlenmiş kontenjanlar dahilinde asiller ve yedekler belirlenir.

Bu sayfa Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından en son 23.02.2017 09:45:37 tarihinde güncellenmiştir.