Department of Student Affairs

Department of Student Affairs

Not İşleri Birimi

Ders Kaydı, Ders Ekleme/Çıkarma İşlemleri

Ders Atama İşlemleri Ve Mazeretli Ders Kayıtlarının Yapılması

Erasmus/Farabi Ders Atama Ve Not İşlemleri

Başarı Değerlendirme Tanımlamaları

UZEM Not İşlemleri

Not Giriş Ve Takibi, Not İlanı

Yaz Okulu Not İşlemleri, Dilekçe İle Eşdeğer Ders Alımı

Yabancı Dil Sınav Sonuçlarının Sisteme İşlenmesi