Department of Student Affairs

Department of Student Affairs

Ders Muafiyet Talebi

Daha önce bir Üniversitede kayıtlı iken alınan başarılı ders/derslerin tabi olunan müfredat programına göre muafiyetlerinin yapılmasını sağlamak için mevzuat kapsamında işlem yapılır.

Ancak işlem başlatılabilmesi için öğrencinin dilekçe ile ilgili birime başvuru yapması gerekmektedir.