Department of Student Affairs

Department of Student Affairs

Kampüs Kart

Kampüs Kart

Kampüs Kart, Marmara Üniversitesi öğrencileri ve akademik/idari personeli tarafından yerleşke içi geçiş sistemlerinde ve üniversite dahilinde sunulan hizmetlerde kullanılan Üniversite kimlik kartıdır.

Nerelerde kullanılır?

Kampüs Kart;

 • Yerleşke girişlerinde,
 • Üniversitenin tüm yemekhanelerinde* ücret ödemelerinde,
 • Üniversitenin tüm kütüphanelerinde kaynak ödünç alma işlemlerinde,
 • Otopark geçişlerinde,
 • Kapalı spor salonu hizmetlerinden yararlanma hakkı olan öğrencilerin turnike geçişlerinde

kullanılır.

Kampüs Kart Denizbank banka kartıdır ve bankacılık işlemlerinde kullanılabilir.

* Öğrenciler öğle ve akşam olmak üzere günde iki öğün yemekhaneden yararlanabilirler. Diğer bütün kart kullanıcıları için sadece öğle yemeği imkânı bulunur.

Kampüs Kart türleri nelerdir?

Öğrenci Kimlik Kartı

Önlisans, lisans, tezli/tezsiz yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik öğrencilerine verilir.

Akademik Personel Kimlik Kartı

Öğretim üyeleri, araştırma görevlileri, öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanlar, çeviriciler, eğitim-öğretim planlamacıları ile YÖK kapsamında gelen akademisyenlere verilir.

İdari Personel Kimlik Kartı

Üniversitede görev yapan kadrolu ve sözleşmeli idari personel ile Maliye Bakanlığı vizeli geçici ve sürekli işçilere verilir.

Geçici Kimlik Kartı

Kart basımı tamamlanmamış öğrencilere, akademik personele, misafir akademik personele, idari personele ve süreli idari personele geçici olarak verilir. Kişiler asıl kartlarını kullanabilecekleri tüm hizmetlerde geçici kimlik kartlarını kullanabilirler. Geçici kimlik kartları asıl kartın ortalama teslim süresi kadar bir süre boyunca kullanıma açık tutulabilir. Kişinin kendi kartının kullanıma hazır olması halinde kişi tarafından iade edilmesi zorunludur. Kartın kaybolması durumunda dilekçe ile durumun bildirilmesi gereklidir.

Marmara Üniversitesine dışarıdan gelen değişim programları (Erasmus, Farabi, Mevlana) öğrencileri/öğretim elemanları, özel öğrenciler, proje çalışanları, araştırmacılar ile ÖYP kapsamında dil kursuna gelenlere ziyaretçi kartı niteliğinde bir geçici kimlik kartı verilir. Bu kartın yemekhane ve kütüphane gibi üniversite hizmetlerindeki kullanımı ve ücretlendirmeler farklılık gösterebilir.

Üniversitede öğrenci/akademik personel/idari personel gibi birden fazla statüye sahip olanlar ilgili birime başvurmaları halinde ayrı bir kart temin edebilirler.

Ancak, üniversite hizmetlerinin aynı anda kullanımı için sadece bir karta tanımlama yapılır.

Aynı statüde birden fazla kart kullanılamaz.

Nasıl temin edilir?

Üniversiteye yeni kayıt yaptıran önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile üniversiteye gelen öğrenciler için başvuru yapılmaksızın kart basımı yapılır. Akademik takvime göre (http://takvim.marmara.edu.tr/) eğitim-öğretim başlangıç tarihinden itibaren 10 gün içinde kart basımı tamamlanır. Bu süreçte, 444 0 800 numaralı Denizbank telefon bankacılığı hattından kart basımının hangi aşamada olduğu veya ne zaman teslim alınabileceği ile ilgili bilgi alınabilir. 

Dikey Geçiş, Yatay Geçiş, MÜYÖS, Türkiye Burslusu, Uluslararası İlahiyat ve diğer Uluslararası programlar ile yerleşen öğrencilerin kart talepleri için ders kayıtlanması sona erdikten sonra bys.marmara.edu.tr adresinden profil fotoğrafı (vesikalık), iletişim bilgileri (telefon, adres, eposta) tamamlanmalı ve Birim Öğrenci işlerine onaylatılmalıdır. İşlemler tamamlandıktan sonra destek.marmara.edu.tr bağlantısından "kampüs kart" seçilerek açıklama kısmına "TCKN/YKN/VKN (Yabancı uyruk numarası almamış kişilerin yada Mavi kartlı kişilerin Vergi numarası girişi zorunludur) ve öğrenci numarası" yerleşme türü girişi yapılarak talep gerçekleştirilir. Ders seçimlerinin son günü itibarıyla bilgileri güncel ve eksiksiz olan tüm öğrencilerin kart talepleri otomatik olarak gerçekleştirilir.

Öğrenciler kartlarını Denizbank Fikirtepe şubesinde bulunan Kampüs Kart gişesinden nüfus cüzdanlarını ibraz ederek teslim alırlar.

Üniversitede göreve başlayan akademik ve idari personel için başvuru yapılmaksızın kart basımı yapılır. Akademik/İdari personel, ilk basım sürecinde kartları hazır oluncaya kadar kullanmak üzere Personel Daire Başkanlığı Kampüs Kart Birimine başvurarak Geçici Kimlik Kartı temin edebilir. Kişiler basımı tamamlanan kampüs kartlarını Denizbank Fikirtepe şubesinde bulunan Kampüs Kart gişesinden nüfus cüzdanlarını ibraz ederek teslim alırlar.

Misafir akademik personelin geçici kimlik kartı temin edebilmeleri için görevlendirme yazıları ile birlikte Personel Daire Başkanlığı Kampüs Kart Birimine müracaat etmeleri gerekir.

Diğer personellerin geçici kimlik kartı temin edebilmeleri için görevlendirme yazıları ile birlikte Koruma ve Güvenlik Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekir.

*** Kampüs kart basılabilmesi için bys sisteminde uygun formatta fotoğraf bulunması ayrıca T.C. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü online sorgulama kayıtlarında T.C. kimlik no/yabancı kimlik no/vergi kimlik no bilgisinin (KPS) ve güncel nüfusa dayalı adres kaydının (ADNKS) sistemde bulunması gerekir. Bilgilerinde eksiklik / hata bulunan kişilerin kampüs kartlarının basımı gerçekleştirilemez. Gerekli güncellemenin yapılabilmesi için kart basımında sorun yaşayan kişilerin İlçe Nüfus müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. Güncelleme sonrası başvuru sahibinin Denizbank Fikirtepe şubesi ile bağlantıya geçmesi gereklidir.

Yabancı uyruklu öğrencilerin/personelin kart talebi

İkamet tezkerelerini henüz al(a)mamış yabancı uyrukluların kart talebi yapabilmeleri için Vergi Dairesi şubelerinden vergi kimlik numarası edinmeleri ve bu vergi kimlik numarası ile Akademik/İdari personel kartı için Personel Daire Başkanlığına; Öğrenci kartı için destek.marmara.edu.tr adresinden Öğrenci numarası, Vergi numarası, Yöksis numarası ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

İkamet tezkeresi bulunan yabancı uyrukluların https://tckimlik.nvi.gov.tr/ adresinden 99.. ile başlayan yabancı kimlik numaralarını öğrenerek yabancı kimlik numaraları ile Akademik/İdari personel kartı için Personel Daire Başkanlığına; Öğrenci kartı için destek.marmara.edu.tr adresinden Öğrenci numarası, yabancı kimlik numarası ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

Yabancı uyruklu öğrenciler kartlarını Denizbank Fikirtepe şubesinde bulunan Kampüs Kart gişesinden pasaportlarını ibraz ederek teslim alırlar.

Geçerlilik süresi nedir?

Öğrenci kimlik kartlarının geçerlilik süresi öğrencinin mezuniyeti / ilişiğinin kesilmesi ile, akademik/idari/süreli idari personel kimlik kartlarının geçerlilik süresi kişinin kurumdan ayrılması ile sona erer. Geçerlilik süresi dolan kartlar Üniversite hizmetlerinde kullanılamaz ancak kartların Denizbank banka kartı özelliği devam eder.

Avantajları nelerdir?

 • Kampüs kart kullanıcıları, yemekhane hizmetlerinden indirimli olarak yararlanırlar. Yemek bursu almaya hak kazanan öğrencilerin bursu kartlarına tanımlanır.
 • Öğrenciler ile akademik ve idari personel için oluşturulan banka hesapları için kişinin kurumla ilişiği devam ettiği sürece banka tarafından hesap işletim ücreti alınmaz.

Nasıl para yüklenir?

Kampüs karta Denizbank ATM’lerinden veya tüm kampüslerin yemekhane girişlerinde ve Göztepe Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Enstitü binalarında bulunan kiosklardan veya http://www.denizbank.com  internet bankacılığından yükleme yapılabilir.

ATM veya kiosklardan kartlı işlem ile;

 1. Kampüs kart takılır, şifre girilir, ödemelerden “M.Ü. yemekhane bakiye yükleme” seçilir, nakit ödeme seçilerek nakit ile hesaptan ödeme seçilerek Denizbank kart hesabında bulunan bakiye ile ödeme yapılır.
 2. Yemekhane girişlerinde bulunan güncelleme POS’ları kullanılarak kart güncelleştirilir ve bakiye yükleme başarı ile tamamlanır.

  ATM veya kiosklardan kartsız işlem ile;

  1. Atm yada kiosk da kartsız işlem butonuna basılır, tc kimlik no-yabancı kimlik no-vergi kimlik no girilir, cep telefon no girilir, geçici kart için ön yüzündeki e-cüzdan numarası başına «0» ekleyerek, kampüs kart için arkasındaki e-cüzdan numarası 16 rakam olanlar için son 8 rakamı, e-cüzdan numarası 7 rakam olanlar için başına «0» ekleyerek girilir, ödemelerden “M.Ü. yemekhane bakiye yükleme” seçilir, nakit ödeme seçilerek nakit ile ödeme yapılır.
  2. Yemekhane girişlerinde bulunan güncelleme POS’ları kullanılarak kart güncelleştirilir ve bakiye yükleme başarı ile tamamlanır.

  Online olarak Denizbank internet bankacılığı üzerinden;

  1. Şifre ile internet bankacılığına giriş yapılır, fatura ve ödemeler başlığı altında ödemeler seçilir, ödemelerin altında diğer seçilir, gelen menüden Marmara Üniversitesi seçilir, geçici kart için kartın ön yüzündeki e-cüzdan numarası başına «0» konularak; kampüs kart için arkasındaki e-cüzdan numarası 16 rakam olanlar için son 8 rakamı, e-cüzdan numarası 7 rakam olanlar için başına «0» ekleyerek girilir ve onaylanır.
  2. Yemekhane girişlerinde bulunan güncelleme POS’ları kullanılarak kart güncelleştirilir ve bakiye yükleme başarı ile tamamlanır.

  Şifre nasıl oluşturulur?

 • Cep telefonunuzun kısa mesaj menüsüne SIFRE boşluk istediğiniz dört rakamlı şifreyi yazıp boşluk bıraktıktan sonra kartınızın son dört rakamını yazarak 3280’e gönderin, şifrenizi belirleyin.

* Cep telefonu numarasının Denizbank sisteminde güncel olmaması halinde sistem tarafından herhangi bir mesaj gönderilmez.

* Cep telefonu numarasının Denizbank sistemine kayıtlı olmaması halinde 444 0 800 AçıkDeniz telefon bankacılığından bilgi alınabilir ve Denizbank şubelerinden güncelleme yapılabilir.

Kayıp/çalıntı/arıza/yenileme durumlarında ne yapılması gerekir?

Kampüs kartın kaybolması ya da çalınması durumunda öncelikli olarak Denizbank AçıkDeniz telefon bankacılığı aracılığıyla kişinin kartını iptal ettirmesi gerekir. Kayıp, çalıntı, arıza durumları ile isim/unvan değişikliği hallerinde yeni kart talebi için Denizbank Fikirtepe şubesi Kampüs Kart gişesine müracaat edilir.

Akademik ve İdari personel, yeni kart talepleri için Personel Daire Başkanlığı Kampüs Kart Birimine dilekçe ile başvurulur. Kart basımının hangi aşamada olduğu veya kartın ne zaman teslim alınabileceği hakkında 444 0 800 Denizbank AçıkDeniz telefon bankacılığından bilgi alınabilir. Basımı tamamlanan kartlar başvurulan birim tarafından Nüfus cüzdanı ile teslim edilir.

Para Yükleme işlemleri sırasında meydana gelen sorunlarda 444 0 800 Denizbank AçıkDeniz telefon bankacılığı aranır veya Denizbank şubelerine müracaat edilir.

Kampüs dahilindeki ATM / E-Gişe lerde kalan kartlar belirli aralıklarla Denizbank Fikirtepe şubesine teslim edilmektedir. Kart sahipleri ilgili birimden kartlarını geri alabilirler. Kampüs dışındaki ATM’lerde kalan kartlar için 444 0 800 AçıkDeniz telefon bankacılığı üzerinden iletişime geçilmesi gereklidir.

Yemek bursu almaya hak kazandığı halde yemekhane hizmetlerinden yararlanma konusunda sorun yaşayan öğrencilerin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına müracaat etmesi gerekir.