Department of Student Affairs

Department of Student Affairs

Katkı Payı/Öğrenim Ücretleri

Üniversitemiz Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Uygulamaları Hakkında Detaylı Bilgiler

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle Üniversitemize yeni kayıt yaptıracak ve devam eden öğrencilerimizin ödemesi gereken katkı payı/öğrenim ücretlerine ilişkin yapılacak işlemlere ait detaylı bilgiler için tıklayınız.

Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Programları Katkı Payı/Öğrenim Ücret Tablosu için tıklayınız.

Önlisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Ücret Tablosu için tıklayınız.

Lisansüstü Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Ücret Tablosu için tıklayınız.