Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2014-MÜYÖS Yedek Listesi

 

2014 MÜYÖS sonucu yerleşen adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine yedeklerden kayıt hakkı kazananlar 11-12 Eylül 2014 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında kayıt yaptırabilirler. Değerlendirmeler ülke kontenjanları ve MÜYÖS puan sonuçları dikkate alınarak yapılmıştır. Yedeklerden kayıt hakkı kazanların listesi için tıklayınız.

  

 

NOT: 1. Yedeklerden kayıt yaptırmayanların yerine 2. Yedek liste ilan edilmeyecektir.

 

 

MÜYÖS sonucu yerleşen adaylardan kayıt için gerekli belgeler

 

               

1. KAYIT EVRAKI

1 DOCUMENTS FOR REGISTRATION

 

1.1    MÜYÖS sonuç belgesi,

1.2    Lise Diplomasının aslı ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,

1.3    Milli Eğitim Bakanlığından alınan Diploma Denklik Belgesi

1.4    Transkript (Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği),

 

1.5    Pasaportun noter tasdikli kopyası

1.6    Dış Temsilciliklerden alınacak Öğrenim Vizesinin kopyası

 

1.7    İkamet Tezkeresinin fotokopisi (kayıt tarihinden itibaren 1 ay içinde öğrenci işleri bürosuna teslim edilmesi gerekmektedir),                                                

1.8    Öğrenci katkı payının banka dekontu

1.9    Fotoğraf (6 adet),

1.10Varsa, Yabancı Dil Yeterlik Belgesi

1.11Varsa, Türkçe Yeterlik Belgesi (MÜ Yabancı Diller Yüksekokulu veya T.C. üniversitelerine bağlı Türkçe Öğretim Merkezi TÖMER’den alınan belgeler geçerlidir),

1.12Sağlıkla ilgili bir programa yerleşenlerin Sağlık Kurulu Raporu (Kimya için göğüs röntgeni ve raporu),

1.13T.C. uyruklu adayların T.C. kimlik No beyanı veya Nüfus Cüzdanı fotokopisi

1.14T.C. uyruklu erkek adayların Askerlik Durum Beyanı,

1.15Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklulardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.

 

 

1.1    The original MÜYÖS Result Card,

1.2    The original high school diploma with a notarized Turkish translation from a Notary or Turkish Embassy/Consulate abroad

1.3    Diploma Equivalency Certificate given by the Turkish Ministry of Education

1.4    Transcripts, showing the names of courses, number of hours per week and grades received for the courses, approved by the principle of the applicant’s high school with a notarized Turkish translation approved by a Notary or Turkish Embassy/Consulate abroad,

1.5    A notarized copy of the applicant’s passport,

1.6    A copy of the Student Visa obtained from embassies or consulates of the Republic of Turkey abroad,

1.7    A copy of the notarized Residence Permit (foreign students must give this document to MU Student Affairs Department within 1 month following registration)

 

1.8    Bank slip (receipt) of tuition fee payment

1.9    6 photographs,

1.10Foreign Language Proficiency Exam Result Card, if any,

1.11Turkish Language Proficiency Exam Result Card, if any (Certificates taken from MU School of Foreign Languages and TÖMER centers of Turkish universities are valid),

1.12Report of Medical Board for the applicants accepted to health-related programs (chest x-rays and accompanying report for Chemistry programs).

1.13For Turkish citizens, declaration of T.C. Identification Number or the copy of the Identity Card.

1.14For male Turkish citizens, declaration of military service.

1.15For those who have dual citizenship by gaininig a foreign citizenship by birth and later became also a T.C. citizen, “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği”

 

                     

 

Bu sayfa Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından en son 10.09.2014 14:55:40 tarihinde güncellenmiştir.