Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

21.09.2013 tarihli Yatay Geçiş Başvuruları (Taban Puan Şartını Sağlayarak Yatay Geçiş)

 

Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş;

21 Eylül 2013  Cumartesi tarih ve 28772 sayı ile Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında GeçişÇift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” in aşağıdaki maddesinde;

EK MADDE 1  (1) “Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği üniversitenin diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için eğitim öğretim döneminin başlamasından itibaren en geç bir ay içinde başvuru yapabilir ve bu durumdaki adayların başvuruları yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek ilgili yıl için söz konusu diploma programının ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının %10’unu geçmemek şartıyla yatay geçişleri kabul edilir. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlanarak sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir.” denilmektedir.

Değerlendirmeler, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 04.10.2013 tarih ve 54163/7582 sayılı yazısı “Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş” için uygulama esasları kapsamında yapılmaktadır.

İlgili maddede belirtildiği üzere eğitim öğretim döneminin başlamasından itibaren en geç bir ay içinde dilekçe ile başvuru yapmış olan öğrenciler (başvuru süresi tamamlanmıştır), aşağıdaki linkten başvuru durumlarını ve sonuçları ile ilgili bilgi alabilirler. Dilekçe üzerinde belirtilen adreslere cevap verilecektir.

- Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş hakkı kazanan öğrenciler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na aşağıdaki belgelerle birlikte şahsen gelerek kesin kayıt yaptırabilirler. Bu tarihten sonra kayıt için gelen öğrenciler Güz dönemi için değerlendirilemeyeceklerdir.

- Tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapılan diploma programlarına kayıt hakkı kazanan öğrenciler için yabancı dil yeterlik sınavı yapılacaktır.  Hazırlık sınıfında olanlar veya 2013 yılında yerleştirilmiş öğrencilerden yabancı dil yeterlilik sınavında başarısız olan öğrenciler hazırlık sınıfına alınırlar.

- İkinci öğretim diploma programına kayıt hakkı kazanan öğrenciler, kayıt sırasında kendilerine verilen öğrenci numaralarına “katkı payı” ücretini ödeyerek banka dekontunu teslim edeceklerdir.(Geldikleri üniversitede ücret ödemiş olanlar, kendi üniversitelerinden iade talep edebilirler.)

Kayıt gerekli belgeler;

-Öğrenci belgesi veya öğrenci kimlik kartı,

-Transkript belgesi (Hazırlık sınıfı veya 1 sınıfta olanlar hariç.),

-Nüfus cüzdan fotokopisi ve aslı.

-İkinci öğretim programlarına kayıt yaptıracaklar için banka dekontu.

 

Yerleştirme sonuçları TIKLAYINIZ. 

Kayıtlanma işleminden sonra ilgili Fakülte/Yüksekokul a başvurarak ders kaydı işlemi gerçekleştirilecektir. 

 

2013 ÖSYS Taban Puanları

2012 ÖSYS Taban Puanları

2011 ÖSYS Taban Puanları

2013-DGS Taban Puanları

2012-DGS Taban Puanları

2011-DGS Taban Puanları

Bu sayfa Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından en son 04.11.2013 11:42:23 tarihinde güncellenmiştir.