Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

6569 SK Kapsamında Kayıt Hakkı(Süre Uzatılması)

*Başvuru alma işlemleri 04 Eylül 2015 itibarıyla tamamlanacaktır.

Aşağıda belirtilen belgelerle birlikte M.Ü. Rektörlük karşısı Evrak Kayıt birimine teslim edilerek başvuru yapılabilmektedir.

Süresi içerisinde başvuramayan adayların daha sonra yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

   

     26 Kasım 2014  Çarşamba günü itibarıyla Resmi Gazetede yayımlanan kanunda "2547 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir." İlgili maddeler kapsamında daha önce ilişiği kesilen öğrenciler için yapılacak işlemler ile ilgili hazırlanacak uygulama esasları sonrasında başvurular alınarak değerlendirmeler yapılacaktır. (İlgili Kanun Bknz.)

     "2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 68 inci maddesi uyarınca kayıt hakkı kazanan öğrencilere 2014-2015 Bahar döneminde eğitime devam hakkı verilenlerden ilgili döneme ilişkin katkı payı/öğrenim ücretinin alınmasına, 2015-2016 eğitim öğretim yılında eğitime devam hakkı verilenlerden ise katkı payı/öğrenim ücretinin 2015-2016 eğitim-öğretim yılı başında yeni kayıt yaptıran diğer öğrencilerle birlikte alınmasına, kayıt tarihinden önceki yıllar için herhangibir katkı payı/öğrenim ücreti alınmamasına" ilgili karar 2014-2015 Bahar yarıyılından itibaren uygulanarak Af kapsamında kayıt yaptıran öğrencilerden ilgili program ücretleri tahsil edilecektir.

      

Marmara Üniversitesi öğrencisi iken;

Daha önce Marmara Üniversitesinde kayıtlı iken sonradan kaydı silinen veya ÖSYM tarafından yerleştirilen,ancak kayıt yaptırmayan adaylar ilgili kanun kapsamında başvurabileceklerdir. 

  

 

Ön Lisans/Lisans Öğrencisiyken İlişiği Kesilenlerden İstenecek Belgeler

1) Başvuru dilekçesi.

2) Lise Diploması.(diploma Üniversitemizde ise, bu durumu bildirir dilekçe.)

3) Son altı ay içinde çekilmiş 4 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.

4) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.

 

Lisansüstü Öğrencisiyken İlişiği Kesilen Öğrencilerden İstenecek Belgeler

1) Başvuru dilekçesi.

2) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

3) Son altı ay içinde çekilmiş 4 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.

4) Diploma (Lisans, Yüksek Lisans)

5) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.

 

Yatay geçiş işlemlerinde;

Ayrıldığı yükseköğretim kurumuna süresinde kayıt yaptırmak koşuluyla başvuru kabul edilir.

 

6569 Kapsamında Yatay Geçiş için gerekli belgeler;

1) Başvuru dilekçesi.

2) Daha önceki Üniversitesine kayıt yaptırdığına dair belge.

3) Bölüm/Program "müfredat" belgesi

4) Ders İçerikleri

5) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.

6) ÖSYS Sonuç belgesi. (Yatay Geçişe başvuranlar için.)

7) En az bir yıl İstanbul'da ikamet ettiklerini belgelendirmelerine veya kamu kurumunda çalışanların İstanbul'da çalıştıklarını belgelendirmelerine veya özel kurumda çalışanların en az 2 yıl İstanbul’da çalıştıklarını belgelendirmelerine; yurt dışında çalışan veya ikamet edenlere süre kısıtlamasının uygulanmamasına.(Yatay Geçişe başvuranlar için.)

 

Bu sayfa Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından en son 10.08.2015 14:07:50 tarihinde güncellenmiştir.