Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

667 Karar Sayılı KHK ile yerleşen (ÖSYM ve Özel Öğrenci) Öğrencilerin Ders kayıt ve Yabancı Dil Sınav İşlemleri

10 Ekim 2016 Sınav sonuçları için tıklayınız.

Sınavı geçememiş ve sınava girmeyen öğrenciler hazırlık sınıfı okuyacaklardır. Bu öğrencilerin Yabancı Diller Yüksekokuluna başvurmaları gerekmektedir.

 

667 Karar Sayılı KHK kapsamında Üniversitemize kayıtlanan öğrenciler;

 

-Üniversitesinde Türkçe bir bölümde kayıtlı iken Üniversitemiz %30 veya tamamen yabancı dille eğitim veren (Hazırlık sınıfı olan) bölüm/programa yerleşen öğrenciler yabancı dil yeterlilik sınavına gireceklerdir.

     Sınava girecek öğrenciler Yabancı Diller Yüksekokuluna ve İlahiyat Fakültesine dilekçe ile başvuru yapacaklardır. Hazırlık okumayıp Yabancı Dİller Yüksekokuluna ve İlahiyat Fakültesine sınav için dilekçe vermeyen ve hazırlık okuyup ilgili birimine hazırlık belgesi ibraz etmeyen öğrenciler hazırlık sınıfı okumak zorundadırlar. Sınava girecek öğrenci listesinde eksik isimler olabilir bu nedenle öğrencinin mutlaka dilekçe vermesi gerekmektedir. Liste için tıklayınız.(Sınav yerleri 07/10/2016 tarihinde eklenecektir.)

     İngilizce, Almanca, Fransızca dilinde sınav için Yabancı Diller Yüksekokulu 10 Ekim 2016 Pazartesi günü saat:10.00'da (Yabancı Diller Yüksekokulu Nihat Sayar Binasında)

     Arapça dilinde sınav için İlahiyat Fakültesi  10 Ekim 2016 Pazartesi saat 10.00 (İlahiyat Fakültesi Mehmet Cengiz Binası, MC419) 

 

-Üniversitesinde hazırlık okumuş (%30 veya tamamen yabancı dilde) öğrenciler hazırlık okuduklarına dair belgeyi 7 Ekim 2016 tarihine kadar Üniversitemiz kayıtlı oldukları Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna teslim edeceklerdir. Belge teslim etmeyenler hazırlıktan muaf olmak ile ilgili herhangi bir hak talep edemezler.

 

-Ders kayıt işlemleri ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu kontrolünde yapılmaktadır. Öğrencilerin transkript, ders içerik gibi belgelerini 14 Ekim 2016 tarihine kadar ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir. 

 

-Daha önceki üniversitesinde ÇAP(Çift Anadal)'a kayıtlı öğrenciler aşağıdaki belgeleri ÇAP(Çift Anadal)'ın bulunduğu Üniversitemiz ilgili birimine dilekçe ile teslim edeceklerdir.

     Anadal ve ÇAP'a ait transkript belgelerini, ÇAP yaptığına dair Üniversiteden alınacak belge, ÇAP'ta alınan derslerin içeriği, 

     Anadalı Türkçe olan ve hazırlık sınıfı olan bir bölümde ÇAP yapan öğrencilerin hazırlık belgesi.

 

ÖZEL ÖĞRENCİ OLARAK YERLEŞEN;

-Özel Öğrenci olarak Üniversitemize yerleşen öğrencilerin sistemde tanımlaması yapılmıştır. Bu öğrenciler transkript, ders içerik gibi belgeleri ile birlikte Üniversitemiz ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna başvuracaklardır.

-Özel öğrenci olarak yerleşenler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen şartları taşımak zorundadırlar.

-Türkçe bir bölümde kayıtlı iken Üniversitemiz %30 veya tamamen yabancı dille eğitim veren (Hazırlık sınıfı olan) bölüm/programa yerleşen Özel öğrenciler, yukarıda belirtilen tarihlerde yabancı dil yeterlilik sınavına gireceklerdir.

-Koordinatör Üniversitelerden mezun olabilmeniz için almanız gereken ve Marmara Üniversitesinde eş değer olan ders/dersleri belirten koordinatör üniversiteye ait belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir. Buna göre ders ataması yapılacaktır. Eksik ders ve kabul edilmeyen ders almanız durumunda mezun işlemleri yapılamayabilir.


667 Karar Sayılı KHK gelen tüm öğrenciler BYS (Bilgi Yönetim Sistemi) tanımlaması yapılmıştır. İlgili birimce danışman ataması yapılanlar https://bys.marmara.edu.tr adresinden 'ilk şifreoluştur' sekmesinden şifre alarak resim yüklemesi yapacaklardır. 

 

Bu sayfa Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından en son 10.11.2016 07:55:26 tarihinde güncellenmiştir.