Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

667 Karar Sayılı KHK Kapsamında Yerleştirilen Öğrencilerin Güz-Bahar Dönemi Öğrenim Ücreti Ödemelerine İlişkin Açıklama

667 Karar Sayılı KHK Uyarınca Yükseköğretim Kurumlarına Yerleştirilen Öğrencilerin Öğrenim Ücretleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenerek gerekli ücretlendirme yapılmıştır.

 

7.Taksite kadar yapılacak ödeme miktarları listede verilmiştir. Ödeme yapılmış taksit bilgisi BYS(Bilgi Yönetim Sistemi) ekranında görülebilir.

Burada 7 taksit toplam miktarı belirtilmiştir. Ödeme listesi için tıklayınız.

Yukarıdaki listede gösterilen ücretlerin 20 Nisan 2017 tarihine kadar Yapıkredi Bankasına yatırılması gerekmektedir.

ÖNEMLİ NOT: Öğrenim ücretinin ilk 6 taksitini yatırmayan öğrencilerin ders kayıtları askıya alınacak ve bahar yarıyılı vize sınavlarına alınamayacaklardır.

 

667 SAYILI KHK İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN ÜCRETLERİ HK. 

 1. 1.      667 sayılı KHK ile Kapatılan Vakıf Yükseköğretim Kurumlarında kayıtlı öğrencilerden ÖSYM tarafından Üniversitemize yerleştirilenlerin 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı başlamadan önce kapatılan üniversitenin sağlamış olduğu erken ödeme indirimlerinden faydalanmak amacıyla peşin olarak ödemiş oldukları gelecek yıllara ait kayıt ücretlerinin banka dekontu, makbuz, hesap ekstresi veya pos cihazları tarafından üretilen belgelerle kanıtlamaları durumunda bu öğrenciler ilgili akademik yıl için ücret ödemeyeceklerdir. 
 1. 2.      2016-2017 eğitim öğretim yılı güz dönemi öğrenci kayıtlarının tamamlanmış olması sebebi ile sadece bu döneme münhasır olmak üzere öğrenciler, Ekim Kasım ve Aralık aylarına ait ilk üç taksitin tamamını en geç 20 Aralık 2016 tarihine kadar, kalan diğer 6 taksiti ise Ocak ayından başlamak ve Haziran ayı dahil olmak üzere her ayın en geç 20’sine kadar ödeyeceklerdir. 

              Bundan sonraki yıllarda ise öğrenim ücretleri Eylül ayından başlamak üzere 9 eşit taksitte ve

              her ayın  en geç 20’sine kadar ilgili yükseköğretim kurumunun belirleyeceği banka hesabına

              yatırmak suretiyle ödenecektir. 

 1. 3.      ÖSYS/DGS ile belirli oranlarda burs kazanarak yerleşen öğrencilerin yerleştirildikleri yıla ait tercih kılavuzunda özel koşul ve açıklamalarda yer alan hususlardan sadece öğrenim ücretine ilişkin hususlar uygulanacağından, burs, yurt, yemek gibi ilave destekler öğrencilere verilmeyecektir. 
 1. 4.      Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarının ilgili programlarından eğitim öğretimlerini tamamlayarak mez un aşamasına gelmiş, ancak başarısızlıkları nedeniyle mezun olamayan öğrencilerin derslere devam zorunlulukları bulunmadığı da dikkate alınarak bu öğrenciler sadece başarısız olduğu derslere ilişkin sınavlara girerek mezuniyete hak etmeleri durumunda; öğrencilerin kayıtlı oldukları programa ait öğrenim ücretinin AKTS kredisi başına ödenecek tutarının (Program öğrenim ücreti TL/bir yıllık 60 AKTS) dersin toplam AKTS kredisi ile çarpımı sonucunda hesaplanan miktarın yarısını her bir dersin sınavı için öğrenim ücreti olarak ödeyeceklerdir. 
 1. 5.      Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarının ilgili programlarından eğitim öğretimlerini tamamlayarak mezun aşamasına gelmiş veya öğrenim süresinde mezun olamamış öğrencilerden dönemde en fazla üç ders alması gereken öğrenciler; kayıtlı oldukları programa ait öğrenim ücretinin AKTS kredisi başına ödenecek tutarının (Programın öğrenim ücreti TL/bir yıllık 60 AKTS) kalan derslerin her birinin AKTS kredisi ile çarpımı sonucunda hesaplanan miktarını öğrenim ücreti olarak ödeyeceklerdir. 
 • 4. ve 5. Maddede belirtilen durumda olan öğrencilerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü ile iletişime geçmesi gerekmektedir. 

 

 1. 6.      Mezun aşamasına gelmiş veya öğrenim süresinde mezun olamamış öğrencilerden ilgili dönemde üç dersten fazla ders alması gerekenler dönem ücretinin tamamını ödeyeceklerdir. 
 1. 7.      Şehit ve gazi yakını ile engelli öğrenciler, bu durumlarını belgelendirmeleri şartı ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumundaki statüleri de esas alınarak ücret ödemeyeceklerdir. 
 1. 8.     ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda bir yıllık hazırlık eğitimi için bursluluk durumlarının iki yıl devam edeceğine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmayan öğrenciler bir yıllık hazırlık eğitimi sonrasında başarısız olmaları durumunda hazırlık sınıfı eğitimini tekrar edeceği eğitim öğretim dönemi başında ilgili programa ait öğrenim ücretinin tamamını ödeyeceklerdir. Bu öğrenciler hazırlık sınıfı eğitimini başararak ön lisans veya lisans eğitimine başladıklarında bursluluk durumları devam edecektir. 
 1. 9.      Öğrenciler yerleştirildiği yükseköğretim kurumu dışında başka bir yükseköğretim kurumunda özel öğrenci statüsünde eğitime devam etmeleri durumunda da eğitim-öğretim ücretini yerleştirildikleri yükseköğretim kurumuna ödeyeceklerdir. 
 1. 10.  Yerleştirme sonrasında veya özel öğrencilik sürecinde öğrenciler, başarısızlıktan değil, intibaktan kaynaklanan 1 yıllık süre uzatımı olması durumunda bu süre içinde eğitim-öğretim ücreti ödemeyecektir.  
 1. 11.  Kapatılan yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin, mezun oluncaya kadar vakıf yükseköğretim kurumlarına ödemeleri gereken ücretleri ilgili üniversiteye ödemeye devam edecekleri her ne kadar 667 sayılı KHK’a göre hüküm altına alınmış olsa da bu öğrencilerin Öğrenci Seçme Yerleştirme Sistemi Kılavuzunda belirtilen süreler sonunda mezun olamamaları halinde programa ait öğrenim ücretinin tamamını ödeyeceklerdir.  
 1. 12.  Türkçe eğitim-öğretim yapan programdan, öğrencinin kendi isteği ile yabancı dilde eğitim yapan programa geçiş yapması halinde hazırlık sınıfı için, kapatılan vakıf yükseköğretim kurumunda ilgili programa ait öğrenim ücretinin tamamının ödeyecektir. 
 1. 13.  667 sayılı KHK ile kapatılan üniversitelerin tıp fakültelerinde beşinci yılını tamamlayıp altıncı yılına geçen öğrencilere intörn eğitimleri döneminde yaptıkları uygulama çalışmaları karşılığında ücret ödemeleri yerleştirildikleri üniversite tarafından, özel öğrenci statüsünde eğitim gören öğrencilerin için ise eğitim öğretim hizmetini veren üniversite tarafından yapılacaktır. 
 1. 14.  Merkezi yerleştirme sonucunda çift anadal eğitimine devam edenler öğrenciler 
 • Anadal eğitimine devam ettiği süre boyunca anadal eğitimine ilişkin ödemesi gereken öğretim ücretini ödeyecekler, çift anadal dersleri için ayrıca öğrenim ücreti ödemeyecekler,
 • Anadal programından programın öğrenim süresinde mezun olan ve sadece çift anadal eğitimine devam eden öğrencilerin bursluluk durumu 1 yıl daha devam edecek, bir yıldan sonra ücretli öğrenciler gibi devam ettikleri çift anadal eğitimindeki dersler için anadal eğitimi için belirlenen usul ve esaslara göre öğrenim ücreti ödeyeceklerdir.

 

 ÖNEMLİ NOT: Listede ismi olmayan ancak daha önceki Üniversitesinde ücret ödeyen veya ücret bilgisinde hata olduğunu düşünen öğrenciler Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıt İşleri Birimine başvurmaları gerekmektedir.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

667 KHK Uyarınca Diğer Üniversitelere Yerleştirilerek Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Öğrenim Ücretlerine İlişkin Açıklama (19.12.2016)

667 KHK uyarınca ÖSYM tarafından diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirilerek kayıt yaptıran öğrencilerin öğrenim ücretlerine ilişkin açıklama için tıklayınız.

 Bu sayfa Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından en son 20.03.2017 10:56:10 tarihinde güncellenmiştir.