Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

667 KHK Yurtdışından Öğrenci Kabul Kontenjanları Uyarınca Kayıtlı Öğrencilerin Kayıt İşlemleri

667 KHK Yurtdışı YÖS Kapsamında hazırlık sınıfı olan bölümlere yerleşen adayların kapatılan üniversitelerin de hazırlık okuduklarını belgelemeleri gerektiğini daha önce belirtmiştik. 

Bu şekilde belge alınmayan öğrencilere 24 Ekim 2016 tarihinde saat 10.00 da Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı yapılacaktır. Öğrencilerin bu sınava girmeleri gerekmektedir. Buna göre hazırlık okuyup okumayacaklarının belirlenmesi gerekmektedir.

 

23/07/2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 667 Karar Sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Karaname"nin 2 nci maddesi ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumları ile ilgili yürütülecek işlemlere ilişkin usül ve esasların 8 nci maddesi uyarınca kapatılan vakıf yükseköğretim kurumunda yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları çerçevesinde YÖKSİS'te kaydı bulunan ve koordinatör üniversitede programı bulunmayan öğrencilerin yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Yerleşen öğrenciler 17.10.2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Üniversitemiz ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna kayıt başvurusunda bulunabilirler.

 

667 KHK Yurtdışından Öğrenci;

 

-Ders kayıt işlemleri ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu kontrolünde yapılmaktadır. Öğrencilerin transkript, ders içerik gibi belgeleri kayıt tarihlerinde birime teslim etmeleri gerekmektedir. 

-Daha önceki üniversitesinde ÇAP(Çift Anadal)'a kayıtlı öğrenciler aşağıdaki belgeleri ÇAP(Çift Anadal)'ın bulunduğu Üniversitemiz ilgili birimine dilekçe ile teslim edeceklerdir.

     Anadal ve ÇAP'a ait transkript belgelerini, ÇAP yaptığına dair Üniversiteden alınacak belge, ÇAP'ta alınan derslerin içeriği, 

     Anadalı Türkçe olan ve hazırlık sınıfı olan bir bölümde ÇAP yapan öğrencilerin hazırlık belgesi.

-Üniversitesinde Türkçe bir bölümde kayıtlı iken Üniversitemiz %30 veya tamamen yabancı dille eğitim veren (Hazırlık sınıfı olan) bölüm/programa yerleşen öğrenciler yabancı dil yeterlilik sınavına gireceklerdir.

     Sınava girecek öğrenciler Yabancı Diller Yüksekokuluna ve İlahiyat Fakültesine dilekçe ile başvuru yapacaklardır. Hazırlık okumayıp Yabancı Dİller Yüksekokuluna ve İlahiyat Fakültesine sınav için dilekçe vermeyen ve hazırlık okuyup ilgili birimine hazırlık belgesi ibraz etmeyen öğrenciler hazırlık sınıfı okumak zorundadırlar. Sınava girecek öğrenci listesinde eksik isimler olabilir bu nedenle öğrencinin mutlaka dilekçe vermesi gerekmektedir. 

     İngilizce, Almanca, Fransızca dilinde sınav için Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından sınav tarihi belirlenerek burada belirtilecektir.

     Arapça dilinde sınav için İlahiyat Fakültesi tarafından sınav tarihi belirlenerek burada belirtilecektir.

 

-Üniversitesinde hazırlık okumuş (%30 veya tamamen yabancı dilde) öğrenciler hazırlık okuduklarına dair belgeyi Üniversitemiz yerleştikleri (kayıtlı oldukları) Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna teslim edeceklerdir. Belge teslim etmeyenler hazırlıktan muaf olmak ile ilgili herhangi bir hak talep edemezler.

 

667 Karar Sayılı KHK Yurtdışı kontenjanı ile gelen tüm öğrencilerin BYS (Bilgi Yönetim Sistemi) tanımlaması yapılacaktır. İlgili birimce danışman ataması yapılanlar https://bys.marmara.edu.tr adresinden 'ilk şifreoluştur' sekmesinden şifre alarak resim yüklemesi yapacaklardır. 

 

Bu sayfa Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından en son 10.11.2016 07:55:12 tarihinde güncellenmiştir.