Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

669 Sayılı KHK İle Kapatılan Askeri Yükseköğretim Kurumları Öğrencilerinin İşlemleri

669 sayılı KHK ile kapatılan askeri yükseköğretim kurumları öğrencilerinin yerleştirme bilgilerine https://yoksis.yok.gov.tr/TSadresinden erişilebilmektedir. Yerleşen öğrencilerin kayıtları 06.10.2016 – 10.10.2016 tarihleri arasında yerleştikleri yükseköğretim kurumunca gerçekleştirilecektir.

Yerleşemeyen öğrenciler için boş kalan kontenjanlara ek tercih alınacaktır. Ek yerleştirmede de tercihlerine yerleşemeyen adaylar Yükseköğretim Kurulu tarafından yerleştirilecektir. Ek tercihler 06.10.2016 - 07.10.2016 saat 17:00 arasındahttps://yoksis.yok.gov.tr/TS adresinden alınacaktır.

 

-Yerleşen öğrenciler 06.10.2016 – 10.10.2016 tarihleri arasında Üniversitemiz ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna kayıt başvurusunda bulunabilirler.

-Belgesi olan öğrencilerin transkript, ders içerik gibi belgeleri kayıt tarihlerinde birime teslim etmeleri gerekmektedir. Belge alamayanların gerekli dokumanları daha önceki kurumları tarafından Üniversitemize gönderilecektir.

-Bazı Askeri Yükseköğretim Kurumlarında diplomaların öğrencilere verildiği anlaşılmıştır. Bu durumda diplomasını teslim alan öğrenciler kayıt sırasında Üniversitemiz ilgili birimine diplomalarını teslim etmek zorundadırlar.

-Diplomasını almayan öğrencilerin diplomaları Askeri Yükseköğretim Kurumundan Üniversitemize gönderilecektir.

-Yerleşme sonuç belgesi.

 

669 Sayılı KHK İle Kapatılan Askeri Yükseköğretim Kurumlarından Üniversitemize Yerleştirilen Öğrenci;

-Ders kayıt işlemleri ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna kontrolünde yapılmaktadır. Öğrencilerin transkript, ders içerik gibi belgeleri kayıt tarihlerinde birime teslim etmeleri gerekmektedir. 

-Daha önceki üniversitesinde ÇAP(Çift Anadal)'a kayıtlı öğrenciler aşağıdaki belgeleri ÇAP(Çift Anadal)'ın bulunduğu Üniversitemiz ilgili birimine dilekçe ile teslim edeceklerdir.

     Anadal ve ÇAP'a ait transkript belgelerini, ÇAP yaptığına dair Üniversiteden alınacak belge, ÇAP'ta alınan derslerin içeriği, 

     Anadalı Türkçe olan ve hazırlık sınıfı olan bir bölümde ÇAP yapan öğrencilerin hazırlık belgesi.

-Üniversitesinde Türkçe bir bölümde kayıtlı iken Üniversitemiz %30 veya tamamen yabancı dille eğitim veren (Hazırlık sınıfı olan) bölüm/programa yerleşen öğrenciler yabancı dil yeterlilik sınavına gireceklerdir.

     Sınava girecek öğrenciler Yabancı Diller Yüksekokuluna ve İlahiyat Fakültesine dilekçe ile başvuru yapacaklardır. Hazırlık okumayıp Yabancı Diller Yüksekokuluna ve İlahiyat Fakültesine sınav için dilekçe vermeyen ve hazırlık okuyup ilgili birimine hazırlık belgesi ibraz etmeyen öğrenciler hazırlık sınıfı okumak zorundadırlar. Sınava girecek öğrenci listesinde eksik isimler olabilir bu nedenle öğrencinin mutlaka dilekçe vermesi gerekmektedir. 

     İngilizce, Almanca, Fransızca dilinde sınav için Yabancı Diller Yüksekokulu 17 Ekim 2016 Pazartesi günü saat:10.00'da (Yabancı Diller Yüksekokulu Nihat Sayar Binasında)

     Arapça dilinde sınav için İlahiyat Fakültesi  17 Ekim 2016 Pazartesi saat 10.00 (İlahiyat Fakültesi Mehmet Cengiz Binası, MC419) 

 

-Üniversitesinde hazırlık okumuş (%30 veya tamamen yabancı dilde) öğrenciler hazırlık okuduklarına dair belgeyi Üniversitemiz yerleştikleri (kayıtlı oldukları) Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna teslim edeceklerdir. Belge teslim etmeyenler hazırlıktan muaf olmak ile ilgili herhangi bir hak talep edemezler.

 

669 Sayılı KHK İle Kapatılan Askeri Yükseköğretim Kurumlarından Üniversitemize gelen tüm öğrencilerin BYS (Bilgi Yönetim Sistemi) tanımlaması yapılacaktır. İlgili birimce danışman ataması yapılanlar https://bys.marmara.edu.tr adresinden 'ilk şifreoluştur' sekmesinden şifre alarak resim yüklemesi yapacaklardır. 

 

Bu sayfa Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından en son 10.11.2016 07:55:06 tarihinde güncellenmiştir.