Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Af Kanunu Başvuruları Hakkında

       26 Kasım 2014  Çarşamba günü itibarıyla Resmi Gazetede yayımlanan kanunda "2547 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir." İlgili maddeler kapsamında daha önce ilişiği kesilen öğrenciler için yapılacak işlemler ile ilgili hazırlanacak uygulama esasları sonrasında başvurular alınarak değerlendirmeler yapılacaktır. (İlgili Kanun Bknz.)

       "2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 68 inci maddesi uyarınca kayıt hakkı kazanan öğrencilere 2014-2015 Bahar döneminde eğitime devam hakkı verilenlerden ilgili döneme ilişkin katkı payı/öğrenim ücretinin alınmasına, 2015-2016 eğitim öğretim yılında eğitime devam hakkı verilenlerden ise katkı payı/öğrenim ücretinin 2015-2016 eğitim-öğretim yılı başında yeni kayıt yaptıran diğer öğrencilerle birlikte alınmasına, kayıt tarihinden önceki yıllar için herhangibir katkı payı/öğrenim ücreti alınmamasına" ilgili karar 2014-2015 Bahar yarıyılından itibaren uygulanarak Af kapsamında kayıt yaptıran öğrencilerden ilgili program ücretleri tahsil edilecektir.

*Başvuru alma işlemleri 27 Nisan 2015 itibarıyla kapatılacaktır. 27 Nisan 2015 tarihinden sonra yapılan başvurularda mücbir sebep aranacaktır. 

Süresi içerisinde başvuramayan adaylar, başvuramama nedenini 'belgesi' ile birlikte ibraz ederek dilekçe vereceklerdir. Kabul edilip edilmeyeceği Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından değerlendirilecektir. 

 

Başvuru süresi;

26 Kasım 2014 tarihi itibarıyla 5 ay içerisinde yapılabilir.

 

Marmara Üniversitesi öğrencisi iken;

Daha önce Marmara Üniversitesinde kayıtlı olan sonradan kaydı silinen veya ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar ilgili kanun kapsamında başvurabileceklerdir. Bahar dönemi başlangıcından sonra yapılan başvurular bir sonraki dönem için değerlendirmeye alınır.

 

Yatay geçiş işlemlerinde;

Ayrıldığı yükseköğretim kurumuna süresinde kayıt yaptırmak koşuluyla 2014-2015 bahar dönemi için 30 Ocak 2015 tarihine kadar başvuru kabul edilir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular bir sonraki eğitim-öğretim yılında başlamak üzere değerlendirmeye alınır.

 

*İlgili dilekçe ve belgeleri eksiksiz olarak M.Ü. Rektörlük karşısı Evrak Kayıt birimine teslim ederek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuru yapılabilmektedir.

Ön Lisans/Lisans Öğrencisiyken İlişiği Kesilenlerden İstenecek Belgeler

1) Başvuru dilekçesi.

2) Lise Diploması.(diploma Üniversitemizde ise, bu durumu bildirir dilekçe.)

3) Son altı ay içinde çekilmiş 4 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.

4) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.

 

Lisansüstü Öğrencisiyken İlişiği Kesilen Öğrencilerden İstenecek Belgeler

1)   Başvuru dilekçesi.

2)   Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

3)   Son altı ay içinde çekilmiş 4 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.

4)   Diploma (Lisans, Yüksek Lisans)

5)   Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.

 

6569 Kapsamında Yatay Geçiş için gerekli belgeler;

1) Başvuru dilekçesi.

2) Daha önceki Üniversitesine kayıt yaptırdığına dair belge.

3) Bölüm/Program "müfredat" belgesi

4) Ders İçerikleri

5) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.

6) ÖSYS Sonuç belgesi. (Yatay Geçişe başvuranlar için.)

7) En az bir yıl İstanbul'da ikamet ettiklerini belgelendirmelerine veya kamu kurumunda çalışanların İstanbul'da çalıştıklarını belgelendirmelerine veya özel kurumda çalışanların en az 2 yıl İstanbul’da çalıştıklarını belgelendirmelerine; yurt dışında çalışan veya ikamet edenlere süre kısıtlamasının uygulanmamasına.(Yatay Geçişe başvuranlar için.)

 

Bu sayfa Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından en son 05.06.2015 09:38:25 tarihinde güncellenmiştir.