Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

‘Şiddet olayları ve insani kriz’ nedeniyle Ek Madde–2 Yatay Geçiş İşlemleri(Rusya,Suriye,Mısır,Libya,Yemen)

 ‘Şiddet olayları ve insani kriz’ nedeniyle Ek Madde–2 Değerlendirme Sonuçları için TIKLAYINIZ.

 

 

‘Şiddet olayları ve insani kriz’ nedeniyle Ek Madde–2 Uyarınca Yapılacak Yatay Geçiş İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar;

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde-2'si uyarınca;

 

v  Rusya Federasyonu'nda ön lisans, lisans ve lisansüstü (Tıpta Uzmanlık ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık programları hariç) düzeyde hazırlık sınıfı dâhil eğitime başlayan Türk vatandaşı öğrencileri,

v  Suriye ve Mısır'da ön lisans, lisans ve lisansüstü (Tıpta Uzmanlık ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık programları hariç) düzeyde hazırlık sınıfı dâhil eğitime başlayan Türk vatandaşı, bu ülkelerin vatandaşı ile bu ülkelerdeki yabancı uyruklu öğrencileri,

v  Yemen'de ön lisans, lisans ve lisansüstü (Tıpta Uzmanlık ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık programları hariç) düzeyde hazırlık sınıfı dâhil eğitime başlayan Türk vatandaşı öğrencileri,

v  Libya’da ön lisans, lisans ve lisansüstü (Tıpta Uzmanlık ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık programları hariç) düzeyde hazırlık sınıfı dâhil eğitime başlayan Türk vatandaşı öğrencileri,

 

25 Ocak 2016 - 15 Şubat 2016 tarihleri arasında Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına (Göztepe Yerleşkesi) aşağıdaki belgelerle birlikte şahsen müracaat edebilirler.

Yurt Dışından Yatay Geçiş Şartları;

1) Öğrencinin, yatay geçiş başvurusunda bulunabilmesi için bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olması gerekir.

2) Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için kayıtlı bulunduğu programda, tamamlamış olduğu dönemlere ait öğretim programında (müfredat) belirtilen tüm dersleri almış ve başarmış olması zorunludur. Öğrencinin üst yarıyıllardan aldığı derslerde başarı şartı aranmaz. Kayıtlı olduğu dönemlerde, öğretim programında yer alan derslerin tümünü almamış olan veya herhangi bir dersten başarısız olmuş olan öğrencinin başvurusu değerlendirmeye alınmaz.

3) Öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait GANO’sunun 4,00’lük sistemde en az 3,00, 100’lük sistemde en az 75 olması gerekir.

4) Yurtdışında yükseköğrenime başlayan öğrencilerin Üniversite programlarına geçiş başvurusunda bulunabilmesi için ÖSYS puanına veya SAT puanına sahip olmaları gerekir. Adayın ÖSYS puanının en az, vakıf üniversiteleri hariç bir yükseköğretim kurumunun birinci veya ikinci öğretim diploma programına ÖSYM tarafından merkezi sınavla yerleştirilen en düşük puanlı öğrencinin giriş puanına eşit olması; SAT puanının ise yatay geçiş başvurusunda ilan edilen asgari puana eşit veya yüksek olması gerekir. (SAT 1 (Minimum 1000 puan)

*Hazırlık sınıfında GANO oluşmadığı için bu durumdaki öğrenciler ÖSYS puan şartını sağlamaları gerekir.

 

Kayıtta İstenen Bilgi Ve Belgeler;

 

  1. Öğrenci belgesi, (Güncel tarihli mühürlü ve imzalı, onaylı)
  2. Transkript belgesi (Üniversitesinden mühürlü ve imzalı, onaylı)
  3. Öğrencinin müfredat programını gösteren belge. (Türkçe veya başvuru yaptığı diploma programının dilinde imzalı ve mühürlü “onaylı” olarak.)( Kayıtlı olunan bölüm/programın eğitim-öğretim süresi boyunca her yarıyılında hangi derslerin okutulduğunu gösterir belgedir.)
  4. Disiplincezasının bulunmadığına dair belge.
  5. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, özlük dosyalarını kendileri getireceklerdir. Bu nedenle ortaöğretim (Lise) diploması, kesin kayıt sürecinde istenmektedir.

 

 

 

 

Bu sayfa Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından en son 17.05.2016 13:28:03 tarihinde güncellenmiştir.