Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Ek Madde-1 Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş ile Öğrenci Alım İşlemleri

Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş. Çift Anadal Yan Dal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle yayımlanan Ek Madde 1 ile ilgili uygulama esasları ilanda verilmiştir.

 • Başvuru için gerekli belgeler;
 • Öğrenci olduğuna dair kayıtlı öğrenci olduğunu belirtir belge,
 • Öğrenci belgesi(güncel tarihli),
 • Transkript Belgesi (Hiç ders almamış ve hazırlık sınıfı olanların transkript getirmesi gerekmez.)
 • Disiplin cezası almadığına dair belge(Transkript üzerinde yazabilir.)
 • Ders içerikleri (ara sınıf öğrencileri için intibaklarda kullanılacaktır.)(Hiç ders almamış ve hazırlık sınıfı olanların transkript getirmesi gerekmez.)
 • ÖSYS Sonuç belgesi (ÖSYM kontrol kodu olmak zorundadır.);
  • Yerleştirme sonuç belgesi,
  • Puan YGS, LYS sonuç belgesi,

            *Eksik belgeyle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

*Daha önce Merkezi Yerleştirme ile yatay geçiş yapan öğrenciler bu geçiş hakkından yararlanamazlar. YÖKSİS ekranında kayıtlanma şekli ‘Ek Madde 1 ile (Merkezi puanla yatay geçiş) Kayıt’ olanlar başvuramazlar. Ancak bu maddeden ilk defa yararlanarak Üniversitemizden giden ve geri dönüş yapmak isteyenlere geçiş hakkı verilecektir.

 

 • Başvuruların yapılacağı yer ve zaman;
 • 1-31 Ağustos 2016 (mesai saatleri içerisinde);

İlgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna yukarıdaki belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvuru yapılabilecektir.

 

 • Sonuçların ilanı 20 Eylül 2016,
 • Kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim yapan diploma programlarına başvuranlar için “07 Eylül 2016 saat: 10.00’da” Göztepe Yerleşkesi “Yabancı Diller Yüksekokulunda” yabancı dil yeterlilik sınavı yapılacaktır.
 • İlahiyat diploma programlarına başvuranlar için “07 Eylül 2016 saat: 14.00’da” Bağlarbaşı Yerleşkesi “İlahiyat Fakültesi Dekanlığında” Arapça dil yeterlik sınavı yapılacaktır.
 • Varsa dil belgeleri Göztepe Yerleşkesi Yabancı Diller Yüksekokuluna ve Arapça için İlahiyat Fakültesi Dekanlığına onaylatıldıktan sonra ilgili birime teslim edilir.
 • Ara sınıfta okuyan ve yatay geçiş kesin kayıt hakkı kazanan adayların daha önce almış oldukları derslerin onaylı içeriklerini getirmeleri gerekmektedir. İntibak işlemleri buna göre yapılmaktadır. 
 • Sonuçların İlanı 20 Eylül 2016 (Başvuru yapılan birimin web sayfasında)
 • Adayların kesin kayıt için 21-23 Eylül 2016  (mesai saatleri içerisinde) tarihleri arasında ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna müracaat etmeleri gerekmektedir.
 • (Kesin kayıt için güncel tarihli öğrenci belgesi getirilmesi zorunludur.)

 

 

 

 

 

 • Yıllara göre taban puan bilgileri için;

 http://www.osym.gov.tr/belge/1-4128/ogrenci-secme-ve-yerlestirme-sistemi-osys.html

 

-Yükseköğretim kurumlarındaki her bir diploma programının hazırlık sınıfı dâhil her bir sınıfı için ilgili yılın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının %30'u kadar kontenjan ayrılmıştır.

Önemli Not: Yerleştirme işlemlerinden sonra ilgili öğrencinin daha önceki Üniversitesinden özlük dosyası Üniversitemiz tarafından üst yazıyla istenmektedir, dosyanın Üniversitemize ulaşması halinde geçiş işlemleri tamamlanmaktadır. Öğrenciler dosyalarını kendileri getirmeyecektir.

 

 

Fakülteler için tıklayınız.

Yüksekokullar için tıklayınız.

Meslek Yüksekokulu için tıklayınız

 

Uygulama Esasları

Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş Yönetmelik (Ek Madde 1)

Bu sayfa Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından en son 24.10.2016 13:41:35 tarihinde güncellenmiştir.