Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Katkı Payı/Öğrenim Ücreti ile İlgili İşlemler

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

Katkı Payı/Öğrenim Ücreti ile İlgili İşlemler

1)      Normal süreyi aşmış öğrencilerden;

2 yıllık önlisans programlarında 5. yarıyıl

4 yıllık lisans programlarında 9. yarıyıl

5 yıllık lisans programlarında 11. yarıyıl

6 yıllık lisans programlarında 13. yarıyıl

Tezli yüksek lisans programlarında 5. yarıyıl

Doktora programlarında 9. yarıyıl

Lisans Dereceli Doktora programlarında 11. Yarıyıl

2)      Tezsiz programlarda ilgili program için belirlenen ders ücretleri alınmaktadır.

3)      MÜYÖS sınavı sonucu yerleşen yabancı uyruklu adaylar ilgili program için Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen cari hizmet maliyetlerini 1.Eğitim programlarında 3 katı, ikinci eğitim programlarında ise 2 katı olarak öderler.

4)      Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu uzaktan öğretim programlarına kayıt yaptıran öğrenciler bir defaya mahsus 385 TL Materyal ücreti ödeyecektir.

5)      Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrenciler Bakanlar Kurulu kararı gereği kayıt tarihleri esas alınarak ikinci kayıt yaptırdığı programa ait katkı payını öderler. Bu nedenle üniversitemizden önce başka bir yükseköğretim kurumunda halen kayıtlı olan öğrenciler belirlenen katkı payı ücretini ödemekle yükümlüdürler.

6)      İkinci öğretim programlarında çift anadal yapan öğrenciler, çift anadal yaptıkları programın öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdürler.

7)      İkinci öğretim programlarına yeni kayıt yaptıran veya devam eden engelli öğrencilerimize engelleri oranında indirim yapılır.

8)      Öğrencinin kayıt yenilememesi veya uzaklaştırma cezası alması durumunda ara verilen eğitim-öğretim dönemleri programın süresine dahil edilir.

9)      Dikey geçiş suretiyle lisans öğrenimine Üniversitemize devam eden öğrencilerin süre hesaplamasında Dikey Geçiş öncesi eğitim aldığı süreler hesaplamaya dahil edilecektir.

10)  Anadal programından mezun fakat çift ana dal programında kayıtlı olan öğrenciler anadal programından mezun olduktan sonra bir yıl süre ile katkı payı ödemezler. Anadal mezuniyetinden 1 yıl sonra mezun olamayan öğrenciler ilgili çift anadal programı için Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemekle yükümlüdürler.

11)  Araştırma Görevlileri katkı payı ödemezler.

12)  Türkiye Burslusu kapsamında Üniversitemizde öğrenim gören öğrenciler katkı payı ödemezler. Bu durumda olan öğrencilerin ödemesi gereken katkı payı tutarları Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı tarafından ödenmektedir.

13)  Gazi/Şehit eş ve çocuklarından katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz. Bu durumda olan öğrencilerin gazi/şehit kimlik kartı ve 1 adet fotokopisi ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na başvuru yapmaları gerekmektedir.

14)  Birinci öğretim programlarına yeni kayıt yaptıran veya devam eden engelli öğrenciler program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın katkı payı ödemezler.  Bu durumda olan öğrencilerin engelli raporlarının bir kopyasını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na teslim etmeleri gerekmektedir.

15)  Engelli olan öğrencilerimize engelleri oranında indirim yapılmaktadır. Bu durumda olan öğrencilerin engelli raporlarının bir kopyasını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na teslim etmeleri gerekmektedir.

16)  Tezsiz Yüksek lisans programlarında %40 ve üzeri engel durumu olan öğrencilerimize %50 indirim uygulanmaktadır. Bu durumda olan öğrencilerin engelli raporlarının bir kopyasını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na teslim etmeleri gerekmektedir.

17)  Kayıt yaptırıp kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücreti geri ödenmez.

18) Hazırlık tekrarı yapan öğrenciden hazırlıktaki 2.yılı için ilgili programın katkı payı ücreti alınır. Hazırlık sınıfını başarı ile geçtikten sonra ilgili sınıflarda normal süreler için ücret alınmaz. 

 

İlgili ücret tablosu için tıklayınız.

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar

 

Bu sayfa Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından en son 26.10.2016 15:17:43 tarihinde güncellenmiştir.