Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Merkezi Yatay Geçiş Yabancı Dil Sınav Listesi

Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Sonuçları 16 Eylül 2014 Salı Saat:15.00'da ilan edilecektir.


Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş yabancı dil yeterlik sınavına girecek adaylar için;

-Eğitim dili İngilizce, Almanca, Fransızca diploma programlarını tercih eden öğrencilerin “yabancı dil yeterlik sınavına” girmeleri zorunludur. 08 Eylül 2014 tarihinde saat:10.00'da "Yabancı Diller Yüksekokulu" tarafından yapılacaktır.(Göztepe Yerleşkesi)

Sınava girecek aday ve sınavın yapılacağı (İngilizce, Almanca, Fransızca) bina/derslik listesi için tıklayınız.


-Arapça yeterlik sınavı İlahiyat Fakültesinde 08 Eylül 2014 tarihinde saat:10.00 da  yapılacaktır.(Bağlarbaşı Yerleşkesi)

Sınava girecek aday ve sınavın yapılacağı (Arapça) bina/derslik listesi için tıklayınız.

*Sınav için nüfus cüzdanı, kalem, silgi vs. yanınızda bulundurunuz. 

 

 

 

Başvurular 25 Ağustos 2014 - 30 Ağustos 2014 (saat:17.00'a kadar) tarihleri arasında aşağıdaki link üzerinden online olarak alınacaktır.

Başvuru Sistemi için tıklayınız. 

ÖNEMLİ NOT:

Daha önceki yıllarda açılmış ve çeşitli nedenlerle kapatılmış olan bölüm/programlara başvuru alınmayacaktır. Başvuru esnasında seçenekler arasında mevcut olmayan bölüm/programlara merkezi yerleştirme ile öğrenci alımı yapılmayacaktır.

Başvuru için gerekli işlemler;

-Eğitim dili İngilizce, Almanca, Fransızca ve (Hazırlık Sınıfı olan) veya %30 İngilizce diploma programlarını tercih eden öğrencilerin “yabancı dil yeterlik sınavına” girmeleri zorunludur. 08 Eylül 2014 tarihinde saat:10.00'da "Yabancı Diller Yüksekokulu" tarafından yapılacaktır.(Göztepe Yerleşkesi)

-Arapça yeterlik sınavı İlahiyat Fakültesinde 08 Eylül 2014 tarihinde saat:10.00 da  yapılacaktır.(Bağlarbaşı Yerleşkesi) 

-Başvuru yapabilmek için öncelikle yukarıda verilen başvuru linkinden "yeni kayıt" yapılması, sonrasında "Merkezi Yerleştirme Yatay Geçiş" başvurusu yapılması gerekmektedir. Aday kayıt işlemi tamamlandıktan sonra açık olan başvurulardan "Merkezi Yerleştirme ile Yatay Geçiş" seçilerek "Açıklama" dikkatlice okunmalıdır. "Başvuru Bilgi Girişi" yapılarak kayıtlı olunan Üniversite, bölüm/Program bilgisi girilmelidir. Daha sonra "Belge Yükleme" yapılarak tercih işleminin tamamlanması gerekmektedir.

-Terich tamamlandıktan sonra "Başvurunuz onay bekliyor" durumunda olacaktır. Başkanlığımızın değerlendirmesinden sonra onaylanıp/onaylanmayacağı "durum" alanında belirtilecektir.(Değerlendirmeler 25 Ağustos 2014 te başlayıp 15 Eylül 2014'e kadar devam edecektir. Bu nedenle başvuru durumunuzu sık sık kontrol ediniz.) 

-Kesin kayıtlar 22-30 Eylül 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.

-Yüklenen resimlerin vesikalık türünde olması zorunludur.(Güneş gözlüklü, manzaralı vs. kabul edilmez.) aksi durumda başvuru geçersiz sayılır. Daha önce BYS de kaydı olan ve resim sorunu yaşayan adaylar reesim güncellemesini BYS den yapabilirler.

-Sonuç açıklaması yine bu sayfadan yapılacaktır. 

-2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında yerleşen adaylar merkezi yerleştirme ile 2014 yılında yatay geçiş başvurusu yapamazlar.

-Aşağıdaki belgeler sisteme yüklenerek başvuru alınacaktır.Belgelerin okunaklı taranması gerekmektedir.

-Ara sınıflara yapılan başvurularda yarı/yıl kaybı yaşanabilir.

-Aşağıdaki uygulama esaslarındaki (Özellikle 1. Madde) koşulları sağlamayan adayların başvuruları alınmayacaktır.

-Sistem üzerindeki açıklamalara ve uyarılara dikkat ediniz.

-Sisteme gireceğiniz e-posta adresinizin aktif olarak kullanılır olması gerekmektedir.

-Eksik belgeyle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Değerlendirmeler 30 Ağustos 2014 ten sonra yapılacağı için eksik belge bırakmayınız.

-Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

-Sistem üzerinden on line başvurusunu tamamlamayanlar başvuru yapmış sayılmazlar.

 

Gerekli Belgeler;

-Güncel Öğrenci belgesi,

-LYS Sonuç belgesi (Tüm puanların olduğu sonuç belgesi)(Belgede ÖSYM Kontrol Kodu olması zorunludur.)

-ÖSYS Yerleştirme Sonuç belgesi (Belgede ÖSYM Kontrol Kodu olması zorunludur.)

Not 1: Başvurulara kadar ek olarak belge istenebilir bu nedenle ilanımızı belirli aralıklarla takip ediniz.

Not 2: Yukarıdaki belgeler taranarak sisteme yüklenecektir.

Not 3: Kesin kayıt hakkı kazanarak kaydını yaptıran adaylar, daha önce alınan ders/dersleri saydırmak için ders içerikleriyle birlikte ilgili fakülte/yüksekokula dilekçe ile basvuracaklardır aksi durumda ders saydırma yapılamaz.

           

Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş. Çift Anadal Yan Dal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle yayımlanan Ek Madde 1 ile ilgili uygulama esasları;

Uygulama Esasları;

1) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir. (Örneğin, İşletme (puan türü TM1) programında kayıtlı bir öğrencinin merkezi yerleştirme puanları arasında MF4 puanı varsa ve bu öğrencinin MF4 puanının geçmek istediği İnşaat Mühendisliği programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda uygulama esasları çerçevesinde yatay geçiş yapabilecektir.)

2) 2014-2015 eğitim öğretim döneminden önce yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan hazırlık sınıfı ara sınıflar ve son sınıf dahil olmak üzere öğrencilerin söz konusu maddeden yararlanabileceklerdir. Bu durumdaki adayların intibakları ilgili kurullar tarafından yapılacaktır. (İntibaklar sonrasında yarı/yıl kaybı yaşanabilir.)

3) Yükseköğretim kurumlarındaki her bir diploma programının hazırlık sınıfı dahil her bir sınıfı için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzlarında öngörülen öğrenci kontenjanının %30’u kadar yıllık kontenjan ayrılacaktır.

4) Ara sınıflarda okuyan öğrencilerin başvurması halinde ilgili yükseköğretim programına başvuru yapıldığı yılda ÖSYM ile öğrenci yerleştirilmemiş ise öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programa kayıt olduğu yıldaki ÖSYM Kılavuzunda yer alan kontenjanları dikkate alınacaktır.

5) Ayrıca bir kontenjan ilanı yapılmayacaktır. Başvurular her yıl eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce yapılacaktır. Ayrıca Bahar döneminde başvuru alınmayacaktır.

6) Her eğitim-öğretim dönemi için Ağustos ayının 30’una kadar başvuru alınacaktır. Başvuruların değerlendirmesi işlemleri Eylül ayının 5’ine kadar yapılacaktır. Adayların kesin kayıtlarıda Eylül ayı sonuna kadar bitirilecektir.(İlgili tarihler ilanda belirtilir.)

7) Söz konusu madde uyarınca bir programa başvuran öğrenci sayısının başvurunun yapıldığı yıl için ÖSYM Kılavuzunda yayımlanan kontenjanın %30’unu geçmemesi durumunda adayların kayıtları yapılacak olup, başvuran aday sayısının kontenjandan fazla olması durumunda ÖSYM puanı en yüksek adaydan başlamak üzere kontenjan kadar adayın kaydı yapılacaktır.

8) DGS ile yerleşen öğrencilerin sadece ilgili yıldaki DGS Kılavuzunda öğrencinim Ön Lisans alanı ile tercih edebileceği yerler ve DGS Puanı dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır.(DGS başvuru kontrolü tüm başvurular alındıktan sonra yapılacaktır.)

9) Yükseköğretim  kurumlarındaki M.T.O.K Programlarının sadece mesleki ve teknik eğitim mezunları tercih yaparak yerleşebildiğinden, bu programlara kayıtlı öğrencilerin ilgili yılın ÖSYS Kılavuzunda yer alan tercih edebilecekleri programlar için başvuru yapabileceklerine dikkat edilmelidir.

10) Sınavsız geçişten yararlanarak yerleşen öğrencilerin söz konusu maddeden yararlanarak yatay geçiş yapabileceklerine, ayrıca bu durumdaki adayların yerleşme önceliklerinde oluşan taban puanlar ile ÖSYS puanlarının Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlandığı dikkate alınarak bu öncelikler dikkate alınacaktır.

11) Ek Madde-1 uyarınca yatay geçiş için başvuran öğrencilerin ÖSYS Kılavuzunda programa kayıt olabilmeleri için aranan özel koşulların bulunması durumunda, adayların bu koşulları sağlamaları gerekmektedir.

12) Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse diploma programının merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılamayacak olup başvuru alınmayacaktır.

13) Yerleştirildiği diploma programından tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara geçişte öğrencinin yabancı dil şartını sağlamaması durumunda yabancı dil hazırlık eğitimi almaları gerekecektir (ara sınıflar hariç, ara sınıflara başvuru yapan adaylar başarısız olmaları durumunda geçiş yapamayacaklardır.)

14) Başvuruların değerlendirilmesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanlarının dikkate alınacak olup, başarı vb. şart aranmayacaktır.

15) Öğrenciler Ek Madde-1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilir. Ancak, söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrencilerin ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebileceklerdir.

16) Yukarıda yer alan hususlar 2014-2015  eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

 

Bu sayfa Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından en son 14.09.2014 16:45:08 tarihinde güncellenmiştir.