Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Program Süresini Aşan Öğrencilerin Öğrenim Ücretleri Hk.

Program Süresini Aşan Öğrencilerin Öğrenim Ücretleri "2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar" ın 11. maddesinde "Süresinde Mezun Olamayan Öğrencilerin Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti tutarları ile artırımlı katkı payı ve öğrenim ücreti uygulaması" başlığı ile belirtilen hükümlere göre artırımlı olarak 2014-2015 güz döneminde oluşacak farklarla birlikte 2014-2015 bahar döneminde tahsil edilecektir.

ilgi 1

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/09/20140927-6-1.pdf

ilgi 2

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici  60 ıncı maddesi  “Bir derse ikiden fazla kayıt yaptırılması, ilave ders alınması veya 44 üncü maddenin (c) fıkrasındaki süreler içinde öğrenimin tamamlanamaması hallerinde, 46 ncı maddenin (ç), (d), (e) ve (f) fıkraları uyarınca her bir ders için kredi başına ödenecek öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretinin artırımlı olarak uygulanmasını öngören hükümler, 2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanır..."

Bu sayfa Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından en son 03.02.2015 09:46:08 tarihinde güncellenmiştir.