Şiddet olayları ve insani kriz’ nedeniyle Ek Madde–2 Yatay Geçiş İşlemleri

‘ŞİDDET OLAYLARI VE İNSANİ KRİZ’ NEDENİYLE EK MADDE–2 UYARINCA YAPILACAK YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

 

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde-2'si uyarınca aşağıda durumları belirtilen öğrenciler başvuruda bulunabilir.

Suriye ve Mısır'da ön lisans, lisans ve lisansüstü (Tıpta Uzmanlık ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık programları hariç) düzeyde hazırlık sınıfı dâhil eğitime başlayan Türk vatandaşı, bu ülkelerin vatandaşı ile bu ülkelerdeki yabancı uyruklu öğrencileri,

Yemen'de ön lisans, lisans ve lisansüstü (Tıpta Uzmanlık ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık programları hariç) düzeyde hazırlık sınıfı dâhil eğitime başlayan Türk vatandaşı öğrencileri,

2013-2014 eğitim öğretim döneminde Suriye ve Mısır'da ön lisans, lisans ve lisansüstü (Tıpta Uzmanlık ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık programları hariç) düzeyde hazırlık sınıfı dahil eğitime başlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hariç bu ülkelerin vatandaşı ile bu ülkelerdeki yabancı uyruklu öğrenciler.

Başvuru Tarihleri 06/08/2019 - 15/08/2019  

Başvurular, öğrenciler tarafından ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarına yapılır.

Adres ve iletişim bilgisi 'Fakülteler', 'Yüksekokullar', 'Meslek Yüksekokulları' için üzerine tıklayınız.

 

Ek Madde 2 Uyarınca Mısır ve Suriye'den Yapılabilecek Yatay Geçiş İşlemlerine İlişkin Esaslar

Ek Madde 2 Uyarınca Yemen'den Yapılabilecek Yatay Geçiş İşlemlerine İlişkin Esaslar

  

Kayıtta İstenen Bilgi Ve Belgeler;

 

Öğrenci belgesi, (mühürlü ve imzalı, onaylı)

Transkript belgesi (Üniversitesinden mühürlü ve imzalı, onaylı)

Öğrencinin müfredat programını gösteren belge. (Türkçe veya başvuru yaptığı diploma programının dilinde imzalı ve mühürlü “onaylı” olarak.)

Disiplin cezasının bulunmadığına dair belge.

Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, özlük dosyalarını kendileri getireceklerdir. Bu nedenle ortaöğretim (Lise) diploması, kesin kayıt sürecinde istenmektedir.

Nüfus Cüzdanı/Pasaport Fotokopisi

HIZLI ERİŞİM