Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

TÜRKİYE BURSLUSU ÖĞRENCİLER HAKKINDA

TÜRKİYE BURSLUSUSU ÖĞRENCİLER HAKKINDA

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında burslandırılan öğrencilerin ilk kayıtları 03.09.2018 tarihinde başlamış olup 02.11.2018 tarihinde sona erecektir.  Kayıt için gerekli evraklardan biri veya birkaçına sahip olmayan (Diploma ve geçici mezuniyet belgesi hariç), öğrencilerin kayıtlarının şartlı olarak yapılması ve sözü edilen öğrencilere bir sonraki eğitim öğretim yılı başlayana kadar süre verilmesi gerekmektedir.

KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

-Diploma

-Transkript

-TÖMER Belgesi ( Türkçe yeterlilik belgesi C2 seviyesi)

-Uluslararası Geçerliliği Olan Yabancı Dil Belgesi (Yabancı Dilde Eğitim Veren Programlar İçin)

-Denklik Belgesi (Lisans Programına gelen öğrenciler için)

-3 Adet Vesikalık Fotoğraf

-Pasaport Fotokopisi

-Burs Taahhütnamesi

-Burs Sözleşmesi

Bu sayfa Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından en son 05.10.2018 15:05:01 tarihinde güncellenmiştir.