Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

YATAY GEÇİŞ (Kurumlar Arası_2015 Yılı) İŞLEMLERİ

 "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" Hükümleri ve Üniversitemizin yönetmeliklerine uygun olarak 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarı Yılında Yatay Geçiş yoluyla Ön Lisans ve Lisans Diploma Programlarına kabul edilecek öğrencilerde aranacak nitelikler, gerekli belgeler, başvuru tarihi ile koşullar ile ilgili detaylı bilgi kılavuzda yer almaktadır.


Yatay Geçiş Kılavuzu için tıklayınız.

Kontenjanlar için tıklayınız.

*Başvurular, Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarına şahsen müracaat edilerek yapılacaktır. Online başvuru alınmayacaktır.


Kontenjanlar bu alana eklenecektir.

Bu sayfa Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından en son 07.08.2015 15:22:20 tarihinde güncellenmiştir.