Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Yeni Kayıt Lisansüstü öğrencileri Kampüs Kart hk.

asil olarak yeni kayıt yaptıran tezli-tezsiz yükseklisans ve doktora öğrencileri için basımı gerçekleştirilen kampüs kartların dağıtımı 04.08.2014 tarihinde başlayacaktır..

Sosyal Bilimler Enstitüsüne asil kayıt hakkı kazanarak kayıtlarını tamamlayan lisanüstü öğrencileri 04.08.2014 ve 08.08.2014 tarihleri arasında basımı gerçekleştirilen kampüs kartlarını Bahçelievler kampüsümüzden temin edebileceklerdir..  ilgili tarihlerde kartları basılmayan yada alamayan öğrenciler kartlarını Göztepe Kampüsü Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Bşk. dan alabilirler.

Diğer enstitülerin öğrencileri kartlarını Öğrenci İşleri Daire Bşk. dan teslim alacaklardır.

*** Yedek listeden kayıt hakkı kazanan lisansüstü öğrencileri ve bilgi eksikliği vb sebeple kampüs kartları basılmamış olan öğrenciler kart taleplerini bağlı bulundukları enstitünün öğrenci işlerine yada Öğrenci İşleri Daire Bşk. na başvuru yaparak gerçekleştirebilirler.

*** Yabancı uyruklu öğrenciler için kampüs kart talebi oluşturulabilmesi için 99... ile başlayan yabancı kimlik numarası eğer yok ise vergi dairesinden alınmış vergi kimlik numarası ile kampüs kart talebi yapılabilir.

Kampüs Kart Hakkında

Bu sayfa Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından en son 03.08.2014 14:46:29 tarihinde güncellenmiştir.