Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Yüzde Onluk Dilim Hesaplama Kriterleri

Üniversitemiz 09.01.2013 tarihli Yönetim Kurulu Kararı Gereği Yüzde On Hesaplama Kriterleri

 

 

 

 

a)   2012-2013 Eğitim-Öğretim yılından itibaren öğrenim harçları ile ilgili yüzde on hesaplamaları her yarıyıl (yıllık düzende eğitim-öğretim veren birimlerde her yıl) yarıyıl/yıl sonu sınavlarının bitimini takip eden 21.gün sonunda yapılır.

 

(2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı Genel Akademik Takvim Güz Dönemi 4 Şubat 2013,  Bahar Dönemi 1 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılacaktır.)

 

b)   Öğrencilerin dönemlik başarı ortalamaları hesaplanırken o vakte kadar almış olduğu notlar dikkate alınır.

 

c)    Yüzde on hesaplamalarında o vakte kadar her dönem için müfredatta yer alan derslerin tümünün alınmış ve başarılmış olması gerekir. Öğrenci müfredatının ilgili dönemlerindeki derslerin herhangi birinden başarısız olan veya alttan dersi bulunan öğrenciler hesaplamaya dahil edilmez.

 

 

d)   Yüzde on hesaplamaları ilan edildikten sonra itirazı olan öğrenciler 7 gün içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı dilekçe ile başvurabilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

 

e)    Yüzde on hesaplamaları ilan edildikten sonra herhangi bir sebeple (ders ekleme-çıkarma, not değişikliği, vs.)  tekrar hesaplama yapılmaz.

 

 

f)    2011-2012 Eğitim-Öğretim yılına ilişkin yüzde on hesaplamaları sırasında bütünleme sınavı sonuçları dikkate alınmaz

Bu sayfa Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından en son 24.01.2013 09:32:05 tarihinde güncellenmiştir.