Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Kurumiçi Yatay Geçiş

Marmara Üniversitesine kayıtlı bir öğrenci; birimin kendi bünyesindeki veya Üniversite içinde yer alan diğer birimlerin bünyesindeki aynı düzeyde diploma programlarına kontenjanlar dahilinde yatay geçiş yapabilir.

Başvuru Şartları:

(1) Başvuru sırasında öğrencinin Üniversitede aynı düzeyde bir diploma programına kayıtlı olması zorunludur.

(2) Kurum içi yatay geçiş kontenjanına yabancı uyruklu öğrenciler de başvurabilir.

(3) Öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait GANO’sunun en az 3,00 olması gerekir.

(4) Üniversite bünyesindeki aynı düzeydeki diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için; öğrencinin merkezî sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezî yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eş değer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının (uzaktan eğitim ve ikinci öğretim programları dâhil) en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

(5) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına yapılacak başvurularda, ilgili birim için ilgili yıldaki ÖSYM Kılavuzunda yer alan YGS taban puanı koşulunun sağlanmış olması gerekir.

6) Öğrencinin geçiş yapmak istediği programın yatay geçiş için başvurulan yıl itibarıyla ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen şartlarının yanı sıra varsa mülakat ve benzeri diğer geçiş koşullarını yerine getirmiş olması zorunludur. 

 

Başvuru tarihi:

Kurum içi yatay geçiş başvuruları her yıl akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır

 

Başvuru için gerekli belgeler:

Yatay geçiş başvurusunun değerlendirmeye alınabilmesi için öğrencinin, ÖSYS sonuç belgesinin internet çıktısının yanı sıra önceki programındaki başarı durumunu gösterir transkripti ile Üniversite tarafından istenebilecek diğer belgeleri başvuru tarihleri içinde teslim etmesi gerekir. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Bu sayfa Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından en son 04.08.2017 15:48:02 tarihinde güncellenmiştir.