Misafir Öğrenci

 

 

  • Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli konuda bilgisini arttırmak isteyenler, birim yönetim kurulu kararı ile Üniversitede açık bulunan derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler.

 

Özel öğrenciler;

 

  • Ücret karşılığı ders almak isteyen öğrenciler, dilekçe ile birlikte ders almak istediği ilgili  Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna  başvurur ve ders alması Birim Yönetim Kurulunca uygun görülen öğrenciler her yarıyıl için Üniversite Yönetim Kurulunca kredi başına belirlenen ücreti ödemekle yükümlüdürler.
  • Mazeret/sağlık nedeniyle özel durumlu öğrenci olarak ders almak isteyen öğrenciler, ilgili üniversitenin olumlu kararı ile birlikte  Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna dilekçeleri ile birlikte başvurulur.
  • Ders ve sınavlarla ilgili bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek zorundadırlar.
  • Öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ancak müteakip yılda üniversitenin bir programına yatay geçiş ile kabul edildikleri takdirde, başardıkları dersler, birim yönetim kurulu kararı ile izledikleri program için geçerli sayılabilir.
  • Üniversite programlarına kayıtlı öğrenciler diğer yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci olarak ders alabilirler.
  • Üniversite programlarına kayıtlı öğrencinin diğer yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci statüsünde aldığı dersler en fazla 9 kredi olmak üzere birim yönetim kurulu kararı ile tamamlaması gereken ders yüküne sayılabilir.Bu sayfa Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından en son 16.02.2016 08:57:18 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM