Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrenim Harcı


2013-2014 Harç Tablosu için tıklayınız..

 

  • Öğrencilerin, her öğretim yılında, akademik takvimde belirtilen süreler içinde ilgili mevzuatta belirlenen öğrenim harcını ödemeleri gerekir. Öğrenim harcını ödemeyen öğrencilerin kayıt ve kayıt yenileme işlemi yapılmaz ve bu öğrenciler hakkında ilgili mevzuatta belirlenen hükümler uygulanır. Öğrencinin öğrenim harcını ödemediği veya kaydını yenilemediği yarıyıllar/yıllar, öğrencinin öğrenim süresine sayılır.
  • Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk yüzde 10’a giren birinci öğretim öğrencileri bir sonraki dönem ödeyecekleri katkı payının yarısını öder, ikinci öğretim öğrencileri ise birinci öğretim harcını öderler. 
  •  Yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim programlarında öğrenim ücreti birbuçuk katı olarak alınır.
  • MÜYÖS sınavı ile gelen öğrenciler; birinci öğretim programlarına kayıt yaptırırlarsa birinci öğretim katkı payının 3 katını, ikinci öğretim programlarına kayıt yaptırılarsa ikinci öğretim katkı payının 2 katını öderler.
  • Bakanlıklar ve kamu kuruluşları adına mecburi hizmet karşılığı öğrenim gören öğrencilerin katkı paylarının tamamı ilgili Bakanlık veya kuruluş tarafından ödenir.
  • Milli Eğitim Bakanlığı burslusu olarak öğrenim gören öğrencilerin katkı paylarını Milli Eğitim Bakanlığı öder.
  • Şeref aylığı alanların çocuklarından katkı payı alınmaz.
  • Vakıf yükseköğretim kurumları veya yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından birinci veya ikinci öğretime geçiş yapan öğrenciler ile yurtdışında öğrenim gören ve denklikleri yapılarak Türkiye'deki bir üniversitede lisans öğrenimlerini tamamlamalarına karar verilen ve üniversitelere yerleştirilen öğrenciler geçiş yaptıkları kurumun ikinci öğretim ücretini öderler. Ancak bunlardan tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi ve eczacılık fakültesine geçiş yapan öğrenciler cari hizmet maliyetinin yarısını öğrenim ücreti olarak öderler.
  • Üniversite yönetim kurulları öğrenci katkı paylarını %30 a kadar arttırmaya yetkilidir.
  • Devlet üniversitelerinde araştırma görevlisi olarak görev yapanlar katkı payı ödemezler. Vakıf üniversitelerinde araştırma görevlisi olarak görev yapanlar ise katkı payı öderler. İkinci öğretimde lisansüstü öğrenim gören araştırma görevlileri katkı payı tutarında öğrenim ücreti öderler.

İlgili Mevzuat:

Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Bu sayfa Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından en son 16.07.2014 14:40:29 tarihinde güncellenmiştir.