Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Sıkça Sorulan Sorular

« Geri Dön

Tek Ders Sınavı *

Tek ders sınavına gireceğim dönem öğrenim harcı yatırmam gerekir mi? *

Tek ders sınavında başarılı olamayan ya da başarılı olup da gerekli GANO şartını sağlayamayan öğrenciler sınava girecekleri yarıyılın öğrenim harcını öderler  

Tek ders sınavından aldığım not nasıl değerlendirilir? *

Tek ders sınavında alınan not ham başarı notu sayılır ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre harfli başarı notuna çevrilir. Başarısızlık halinde, ders sonraki yarıyılda/yılda tekrarlanır veya öğrenci, akademik takvimde belirtilen sonraki tek ders sınavına alınır.

Tek ders sınavına katılabilme koşulu nedir? *

Mezuniyeti için azami öğrenim süresini kullanmış yada kullanmamış öğrencilerden, devam şartını yerine getirmiş olduğu tek dersten sorumluluğu kalan veya mezuniyeti için GANO’ sunun en az 2,00 olma şartı hariç tüm gerekleri yerine getirmiş öğrencilere; bu sınav sonucu alacağı notun katkısıyla GANO’ sunu en az 2,00 düzeyine çekebilecek durumda olması koşuluyla, yarıyıl/yıl sonunda yalnızca bir dersten tek ders sınav hakkı tanınır. Tek ders sınav günü akademik takvimde belirtilir