Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Sıkça Sorulan Sorular

« Geri Dön

Yatay Geçiş *

Yatay geçiş nedir? Yatay geçiş yapmamın koşulları ve işlemleri nedir? *

 Üniversitenin programları arasında veya Üniversite ile diğer yükseköğretim kurumları arasında Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde yatay geçiş yapılabilir.  Lisans programlarının ilk iki ve son iki yarıyılına; önlisans programlarının ise birinci ve dördüncü yarıyılına yatay geçiş başvurusu alınmaz. Yabancı dilde eğitim yapan bölüm/programlara geçmek isteyenlerin yabancı dil yeterliklerini belgelemeleri veya MÜ Yabancı Dil Yeterlik Sınavından başarılı olmaları gerekir. Öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait GANO’sunun, eğitimini 4,00’lük sistemde almış ise en az 3,00, 100’lük sistemde almış ise en az 75 olması gerekir. Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda, tamamlamış olduğu dönemlere ait öğretim programında belirtilen tüm dersleri almış ve başarmış olması zorunludur. Kayıtlı olduğu dönemlerde, öğretim programlarında (müfredat) yer alan tüm dersleri almamış olan öğrenciler ya da herhangi bir dersten başarılı olmayan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz.  Geçiş müracaatı kabul edilen öğrencinin intibak durumu geçiş yapacağı birimin intibak komisyonunca değerlendirilir ve birim yönetim kurulunca karara bağlanır.

Üniversitenize yatay geçiş yolu ile kayıt oldum derse yazılma da ne gibi kriterlere dikkat etmem gerekir? *

Üniversitemize üçüncü sınıfa yatay geçiş yapan lisans, ikinci sınıfa yatay geçiş yapan önlisans öğrencilerine “Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” nin 18. Maddesinde yer alan ders kaydı ile ilgili fıkralardan, beşinci ve sekizinci fıkralarındaki kısıtlamalar öğrencinin öğretime başladıkları yarıyılda uygulanmaz. Dışında kalan fıkralarda belirtilen kriterler dikkate alınarak derse yazılma işlemi yapmanız gerekmektedir.