Başvuru Şekli ve Belgeler

Başvurular, öğrenciler tarafından ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarına şahsen müracaat edilerek yapılır.

Başvuru dilekçesi, koşullar ve istenilen belgeler ilgili birimlerin web sayfasında ilan edilmiştir. Aşağıda yer alan linklerden ilgili birimlere ulaşabilirsiniz. 

Adres ve iletişim bilgisi 'Fakülteler', 'Yüksekokullar', 'Meslek Yüksekokulları' için üzerine tıklayınız.

 

Kurumlar arası Yatay Geçiş Belgeler;

Eksik belgeli başvurular, değerlendirmeye alınmaz.
Öğrenci Belgesi (Sınıf bilgisi tamamlanan yarıyıl/yıla ait olmalıdır.)
ÖSYM yerleşme sonuç belgesi bilgisayar çıktısı.("Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" olmayan belgeler kabul edilmez, güncel sonuç belgesi çıktısı alınız.)
YKS Sonuçları (YGS ve Yerleştirme Puanları Dahil) ("Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" olmayan belgeler kabul edilmez, güncel sonuç belgesi çıktısı alınız.)
Üniversitesinden onaylı not döküm belgesi (transkript), yabancı dilde eğitim verilmeyen diploma programlarına yapılan başvurularda yabancı dildeki not durum belgelerinin noter onaylı tercümesi eklenecektir.
Öğrencinin müfredat programını (Ders planı) ve ders içeriklerini gösteren belge. (Türkçe veya başvuru yaptığı diploma programının dilinde onaylı olarak.)
Disiplin cezasının bulunmadığına dair belge (Onaylı-transkript üzerinde yazılı olarak da kabul edilebilir.) 

II.Öğretim Programlarından I.Öğretim Programlarına yatay geçiş başvurusunda %10 girmiş olma şartı ve belgesi gerekmektedir.
Yatay geçişine engel bir durum olmadığına dair öğrenim gördüğü kurumdan alacağı belge (bu belgenin başvuru esnasında teslimi zorunlu olmayıp, yatay geçişe hak kazanan öğrencilerin kayıt esnasında söz konusu belgeyi ibraz etmeleri zorunludur.)

Yukarıda yer alan belgelere ek olarak ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu belge talebinde bulunabilir.Noter vekaleti ile başvuru yapılabilir. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmez.
Kurum İçi Yatay Geçiş Belgeler;
Başvuru dilekçesi için tıklayınız.
(Kurum içi yatay geçiş yapacak tüm adayların, başvuru dilekçesini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına onaylatması gerekmektedir. Onaysız başvurular kabul edilmeyecektir. Öğrenci Belgesi (Sınıf bilgisi tamamlanan yarıyıl/yıla ait olmalıdır.)
 ÖSYM yerleşme sonuç belgesi bilgisayar çıktısı.("Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" olmayan belgeler kabul edilmez, güncel sonuç belgesi çıktısı alınız.)
YKS Sonuçları (YGS ve Yerleştirme Puanları Dahil) ("Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" olmayan belgeler kabul edilmez, güncel sonuç belgesi çıktısı alınız.)

Öğrenci Belgesi

Öğrencinin müfredat programını (Ders planı) ve ders içeriklerini gösteren belge. (Türkçe veya başvuru yaptığı diploma programının dilinde onaylı olarak.)
Transkript
II.Öğretim Programlarından I.Öğretim Programlarına yatay geçiş başvurusunda %10 girmiş olma şartı ve belgesi gerekmektedir.

*Noter vekaleti ile başvuru yapılabilir. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmez.


Bu sayfa Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından en son 17.07.2019 10:31:16 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM