Merkezi Puanla Yatay Geçiş

 

Kontenjanlar;
Üniversitemizdeki her bir diploma programının her yıl hazırlık sınıfı dâhil her bir sınıfı için doksanı geçmemek üzere Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının %30'u kadar kontenjan ayrılır. Ancak, ÖSYM tarafından yapılan yerleştirmelerde kontenjan sınırlaması bulunmayan diploma programlarına yatay geçişlerde kontenjan sınırlaması uygulanmaz.

 

Başvurular, öğrenciler tarafından ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarına yapılır.

Adres ve iletişim bilgisi 'Fakülteler', 'Yüksekokullar', 'Meslek Yüksekokulları' için üzerine tıklayınız.

Başvuru için gerekli belgeler; 
Öğrenci belgesi (güncel tarihli),
ÖSYS Sonuç belgesi (ÖSYM kontrol kodu olmak zorundadır.);
Yerleştirme sonuç belgesi,
Puan YGS, LYS sonuç belgesi,
Transkript Belgesi
*Ders içerikleri (Ara sınıf öğrencileri için intibaklarda kullanılacaktır.) Bu belgelere ek olarak ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu belge talebinde bulunabilir.Noter vekaleti ile başvuru yapılabilir. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmez.

*Eksik belgeyle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

*Daha önce Merkezi Yerleştirme ile yatay geçiş yapan öğrenciler bu geçiş hakkından yararlanamazlar. YÖKSİS ekranında kayıtlanma şekli ‘Ek Madde 1 ile (Merkezi puanla yatay geçiş) Kayıt’ olanlar başvuramazlar. Ancak bu maddeden ilk defa yararlanarak Üniversitemizden giden ve geri dönüş yapmak isteyenlere geçiş hakkı verilecektir. 

 *Yatay geçişine engel bir durum olmadığına dair öğrenim gördüğü kurumdan alacağı belge (bu belgenin başvuru esnasında teslimi zorunlu olmayıp, yatay geçişe hak kazanan öğrencilerin kayıt esnasında söz konusu belgeyi ibraz etmeleri zorunludur.)

Önemli Not: Yerleştirme işlemlerinden sonra ilgili öğrencinin daha önceki Üniversitesinden özlük dosyası Üniversitemiz tarafından üst yazıyla istenmektedir, dosyanın Üniversitemize ulaşması halinde geçiş işlemleri tamamlanmaktadır. Öğrenciler dosyalarını kendileri getirmeyecektir.

ÖSYS Sayısal Bilgiler (Taban Puanlar) için tıklayınız.

Başvuru tarihi;
01.08.2019 - 15.08.2019 Merkezi Yatay Geçiş Başvurular,
26.08.2018 - 26.08.2019 Merkezi Yatay Geçiş Yabancı Dil Sınavı,
27.08.2019 - 27.08.2019 Merkezi Yatay Geçiş Yabancı Dil Sınavı Sonuçları İlanı,
28.08.2019 - 09.09.2019 Merkezi Yatay Geçiş Değerlendirme,
12.09.2019 - 12.09.2019 Merkezi Yatay Geçiş Sonuçların İlanı,
13.09.2019 - 17.09.2019 Merkezi Yatay Geçiş Kesin Kayıt

Bu sayfa Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından en son 15.11.2019 14:20:27 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM