Eğitim-Öğretim Birimi

Müfredat komisyonu sekretaryasının yürütülmesi
Senato, müfredat ve mevzuat komisyonundan çıkan ilgili kararların takip edilmesi ve sisteme işlenmesi
Resmi Gazete takibinin yapılması
Yönetmelik ve yönerge taslaklarının hazırlanması ve ilgili yazışmaların yapılması
ÖSYM kontenjanları ve başvurular ile ilgili işlemler
Akademik takvimin düzenlenmesi ve ilgili yazışmaların yapılması
Eğitimde yeniden yapılanma süreciyle ilgili olarak, ders kataloğu ve ders bilgi paketinin düzenlenmesi ve takibi (ders öğretim planları, ders izleme formu, program kazanımları, ders öğrenme kazanımları)
Hayat boyu öğrenme işlemleri (ikili anlaşmalar, protokoller, işbirlikleri)
Erasmus/Farabi vb. ikili anlaşmalar
Yeni programların sisteme tanımlanması ve ilgili yazışmaların yapılması
Programlar ile ilgili organizasyon değişikliklerinin sisteme işlenmesi ve ilgili yazışmaların yapılması
Müfredatların sisteme işlenmesi, güncelleme işlemlerinin ve ilgili yazışmaların yapılması
Müfredat değişikliği ve bu değişikliğe ilişkin intibakların düzenlenmesi
Önkoşul ve denk ders işlemleri
Çift anadal ve yandal müfredatlarının sisteme işlenmesi, güncelleme işlemleri ve ilgili yazışmaların yapılması
Yaz okulu açılan dersler, görevlendirmeler, yazışmalar

Bu sayfa Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından en son 22.02.2016 08:32:32 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM