Yeşilay Tezinizi Destekliyor

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, kuruluş amaçlan ve stratejik hedefleri çerçevesinde bağımlılıklarla mücadele etmek amacıyla toplumun bilinç, güç ve kaynaklarını harekete geçirmekte, insan onur ve saygınlığının korunması doğrultusunda her koşulda desteğe muhtaç insanlara yardım etmekte; toplumun bağımlılıklarla mücadele kapasitesinin geliştirilmesine sürekli katkıda bulunmaktadır.

 

Yeşilay bağımlılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen bilimsel araştırmaları artırmak amacıyla 20l4 yılından bu yana verdiği lisansüstü tez araştırma burslarıyla bu alanda çalışmalar yapan öğrencileri

desteklemektedir.1 Kasım 202l tarihinde ilan edilen Lisansüstü Tez Araştırma Bursu Destek Programı kapsamında üniversiteler, enstitüler ve araştırma merkezlerinde, Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nin bağımlılıklarla ilgili çalışma alanlarına (tiittln-sigaı4 alkol, uyuşturucu, teknoloji, kumar ve diğer bağımlılık türleri) katkı sağlayacak yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık tez çalışmaları desteklenecektir.

Başvuru koşulları için tıklayınız.

HIZLI ERİŞİM