Çift Ana Dal & Yan Dal

“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”,”Marmara Üniversitesi Çift Anadal  Programı Yönergesi” ve “Marmara Üniversitesi Yan Dal Programı Yönergesi” kapsamında 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında açılacak Çift Anadal / Yan Dal Programları, kontenjanları, başvuru koşulları ve önemli tarihler aşağıda belirtilmiştir.

Başvuru ve Kabul Koşulları:

Çift Anadal

  • Anadal Programında başarı sıralaması açısından en üst %20 içinde yer alması gerekir.
  • Öğrenci aynı anda birden fazla Çift Anadal Programına kayıt yaptıramaz. Ancak öğrenci Çift Anadala ek olarak bir Yan Dal Programına kayıt yaptırabilir.
  • Öğrenci Çift Anadal Diploma Programına, Anadal Lisans Diploma Programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında Anadal Ön Lisans Programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında  başvurabilir.
  • Öğrencinin başvuru sırasında Anadal Programındaki genel akademik başarı not ortalamasının 4,00 üzerinden; 

Sosyal ve Beşeri Bilimler Temel Alanlarında 3,25

Fen ve Mühendislik Bilimleri Temel Alanlarında 3,25

Sağlık Bilimleri Temel Alanlarında 3,25

Farklı alanlara başvuru yapmak isteyen öğrencilerin GANO bilgisinin 3,50 olması gerekmektedir.

 

Yandal

  • Öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar aldığı Anadal Programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.
  • Öğrenci Yandal Diploma Programına, Anadal Lisans Diploma Programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında Anadal Ön Lisans Programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında  başvurabilir.
  • Öğrencinin başvuru sırasında Anadal Programındaki genel akademik başarı not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,75 olması gerekir.

 

Çift Anadal / Yan Dal Programları Başvuru Süreç Takvimi İçin Tıklayınız.

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik için Tıklayınız.

Marmara Üniversitesi Çift Anadal Programı ve Yan Dal Programı Yönergesi İçin Tıklayınız.

Kontenjanlar İçin Tıklayınız.

Başvuru İçin Tıklayınız.

Asil Dilekçe Formu İçin Tıklayınız.

Yedek Dilekçe Formu İçin Tıklayınız.


*Diğer detaylar burada verilecektir. Değişiklikler oldukça sayfamızda ilan edilecektir.


Bu sayfa Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından en son 27.01.2020 14:06:54 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM