Yatay Geçiş

2019-2020 Yılı Güz Kurumlararası ve Kurum içi Yatay Geçiş İşlemleri

 

2019-2020 Bahar Yarıyılı Önlisans Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuruları 27.01.2020 - 29.01.2020 tarihleri arasında, online olarak başvuru sistemimiz üzerinden alınacaktır. Başvuruda gerekli belgeler aşağıda listelenmiştir. İlgili belgeler taratılarak başvuru sisteminde belge yükleme alanlarına yüklenecektir.

 İlgili başvuru sayfası http://basvuru.marmara.edu.tr/                        

(29.01.2020 Çarşamba Saat:16.00'da sistem kapanacaktır.)

 2019-2020 Bahar Yarıyılı Kurumlararası Yatay Geçiş Kontenjanları için Tıklayınız.

Yüklenecek belgeler ve girilecek bilgiler;

Kurumlararası Yatay Geçiş Belgeler;

Eksik belgeli başvurular, değerlendirmeye alınmaz.

Öğrenci Belgesi (Sınıf bilgisi tamamlanan yarıyıl/yıla ait olmalıdır.)

ÖSYM yerleşme sonuç belgesi bilgisayar çıktısı.("Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" olmayan belgeler kabul edilmez, güncel sonuç belgesi çıktısı alınız.)

YKS Sonuçları (YGS ve Yerleştirme Puanları Dahil) ("Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" olmayan belgeler kabul edilmez, güncel sonuç belgesi çıktısı alınız.)

Üniversitesinden onaylı not döküm belgesi (transkript), yabancı dilde eğitim verilmeyen diploma programlarına yapılan başvurularda yabancı dildeki not durum belgelerinin noter onaylı tercümesi eklenecektir.

Öğrencinin müfredat programını (Ders planı) ve ders içeriklerini gösteren belge. (Türkçe veya başvuru yaptığı diploma programının dilinde onaylı olarak.)

Disiplin cezasının bulunmadığına dair belge (Onaylı-transkript üzerinde yazılı olarak da kabul edilebilir.) 

II.Öğretim Programlarından I.Öğretim Programlarına yatay geçiş başvurusunda %10 girmiş olma şartı ve belgesi gerekmektedir.

Yatay geçişine engel bir durum olmadığına dair öğrenim gördüğü kurumdan alacağı belge (bu belgenin başvuru esnasında teslimi zorunlu olmayıp, yatay geçişe hak kazanan öğrencilerin kayıt esnasında söz konusu belgeyi ibraz etmeleri zorunludur.)

 

 

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına İlişkin Bilgiler;

* Turist Rehberliği, Turizm ve Seyahat Hizmetleri, Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümlerine başvuran öğrenciler, yapılacak olan yabancı dil yeterlik sınavına girmek zorundadırlar. Sınav yeri ve saati ile ilgili bilgiler basvuru.marmara.edu.tr adresinde adayın başvuru sayfasında “Sınav Giriş Belgesi” olarak görüntülenecektir.

 

 2019-2020 Bahar dönemi için yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin takip etmesi gereken tarihler aşağıda gösterilmiştir.

  • 01.2020 - 29.01.2020 Bahar Yarıyılı Önlisans Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuruları
  • 01.2020 - 31.01.2020 Bahar Yarıyılı Önlisans Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuruları Yabancı Dil Sınavı
  • 02.2020 - 03.02.2020 Bahar Yarıyılı Önlisans Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuruları Yabancı Dil Sınav Sonuçlarının İlanı
  • 02.2020 - 13.02.2020 Bahar Yarıyılı Önlisans Kurumlararası Yatay Geçiş Sonuçlarının İlanı
  • 02.2020 - 17.02.2020 Bahar Yarıyılı Önlisans Kurumlararası Yatay Geçiş Asil Kayıtlar
  • 02.2020 - 19.02.2020 Bahar Yarıyılı Önlisans Kurumlararası Yatay Geçiş Yedek Kayıtlar İlanı
  • 02.2020 - 21.02.2020 Bahar Yarıyılı Önlisans Kurumlararası Yatay Geçiş Yedek Kayıtlar

   

Kayıt İşlemleri

Kesin kayıt hakkı kazanan adayların (Asil ve Yedek adaylar) “Kesin Kayıt Dilekçesi”  ve başvuru sistemine (basvuru.marmara.edu.tr) yükledikleri belgelerin asılları ile birlikte başvuru yaptıkları Birimin öğrenci işlerine şahsen teslim etmeleri zorunludur.

  

İLGİLİ MEVZUAT

Yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci, ihtiyaç duyduğu bilgileri aşağıdaki mevzuat düzenlemeleri üzerinden takip edebilir:

-Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

-Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi

-Marmara Üniversitesi Yabancı Dil ve Türkçe Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi

-Marmara Üniversitesi Akademik Takvimi

 

 


Bu sayfa Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından en son 27.01.2020 14:41:17 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM