Özel Öğrenci

Özel öğrenci:

Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup, farklı bir yükseköğretim ortamı, kültürü, kazanımı edinmek isteyen veya özel durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla farklı bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etme imkânı tanınan öğrenciyi ifade etmektedir.

Başvuru

Özel öğrenci başvuruları her yıl akademik takvimde belirtilen tarihler arasında ilgili birimlere aşağıda belirtilen dilekçe ve başvuru belgeleri ile birlikte öğrenci tarafından bizzat yapılmaktadır.

Ön lisans ve Lisans öğrencileri ders almak istediği Fakülte’nin Öğrenci İşlerine başvuruda bulunurken, Lisansüstü öğrenciler başvuruda bulunacağı Anabilim Dalı Başkanlığının Öğrenci İşlerine dilekçe ve başvuru belgeleri ile başvurmalıdır.

Lisans ve Lisansüstü düzeyindeki öğrencinin özel öğrenci olarak Marmara Üniversitesinden ders alabilmesi için, genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) 4.00 üzerinden en az 3.00 olması gerekir.

Başvurusu kabul edilen adayların ders kayıtlarının yapılabilmesi için mali yükümlülükleri yerine getirmeleri gerekir. Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre üniversite yönetim kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemekle yükümlüdürler.

Başvuru Belgeleri

 1. Başvuru Dilekçesi
 2. Başarı durum belgesi (transkript)
 3. Diploma Fotokopisi ya da öğrenci belgesi
 4. Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundaki yetkili kurulların “olur kararı” (Fakülte – Enstitü Kurul Kararı)
 5. T.C. Uyruklu adaylar için Nüfus Cüzdanı Fotokopisi / Yabancı Uyruklu Adaylar için Pasaport Fotokopisi
 6. Dil yeterlik Belgesi / Yabancı Uyruklu adaylar için TÖMER belgesi
 7. Adli Sicil Kaydı belgesi

 

Lisans Öğrenci Dilekçesi İçin Tıklayınız.

Lisansüstü Öğrenci Dilekçesi İçin Tıklayınız.

Yüksekokul Öğrenci Dilekçesi İçin Tıklayınız.

Meslek Yüksekokul Öğrenci Dilekçesi İçin Tıklayınız.

 

Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencinin, öğretim dili yabancı dil olan programlardan da ders alabilmesi için yabancı dil düzeyinin yeterli olduğunu, Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil ve Türkçe Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen sınavlardan biri ile belgelemesi gerekir.  Öğretim dili yabancı dil olan bir programdaki öğrencinin, özel öğrenci olarak alacağı derslerin dili de aynı yabancı dilde olmalıdır.

 

Kayıt

Özel Öğrenci başvurusu kabul edilen öğrenciler, kabul bilgilerini başvuru yaptıkları birimden öğrenmelidirler. İlgili öğrenciler için Marmara Üniversitesi Bilgi Yönetim Sisteminde (BYS’de ) hesap oluşturulur ve başvuruda belirtilen e-postaya öğrenci bilgileri gönderilir.

Özel öğrenciler  (bys.marmara.edu.tr) adresinde yer alan öğrenci girişinden sisteme giriş yaparak Sisteme giriş için kullanıcı adı (Öğr.No) ve parolası gönderilecektir. Örnek Öğr. Numarası: (o199819...)

Bu öğrenciler Marmara Üniversitesi Bilgi Yönetim Sisteminden (BYS) tercih etmiş oldukları derse kayıtlarını yaptırdıktan sonra öğrenci numaraları ile katkı payı/öğrenim ücretini yatırmalıdır.

Marmara Üniversitesi Özel Öğrenci Ücretleri İçin Tıklayınız.

Katkı Payı/ Öğrenim Ücretinizi (harc.marmara.edu.tr) Adresimizden Öğrenci Numaranız ile Yatırabilirsiniz.

 Ücret Ödemeleri Aşağıdaki Şekillerde Yapılabilecektir;
•  https://harc.marmara.edu.tr/ adresinden herhangi bir kredi kartı ile,
• Halk Bankası ATM’ lerinden öğrenci numaraları ile,
• Halk Bankası Elektronik Tahsilat işlemlerinden (İnternet Şube, Dialog, Mobil Bankacılık) yatırabilirler.

Önemli Notlar:

 • Özel öğrencilere ders aldıkları kurum tarafından diploma ve derece verilmez, öğrencilik haklarından yararlanamaz, sadece aldıkları dersleri ve notları gösterir başarı durum belgesi verilir (transkript)
 • Her yarıyıl sonunda öğrencinin başarı durum belgesi (transkript), birimi tarafından ilgili yükseköğretim kurumundaki eşdeğer makama resmî yazı ile gönderilir.
 • Özel öğrencinin öğrenim gördüğü süre içerisinde; derslere devam, sınav ve başarı değerlendirmesinde özel öğrenci olarak ders aldığı yükseköğretim kurumunun iç mevzuatı geçerlidir.
 • Özel öğrencilikte geçen süre, öğrencinin kayıtlı olduğu programın öğrenim süresinden sayılır.
 • Hazırlık sınıflarına özel öğrenci kabul edilmez.
 • Yaz okulunda ders almak isteyen özel öğrenciler Marmara Üniversitesi Yaz Okulu kapsamında değerlendirilir.
 • Belirtilen tarihlerden sonra yapılan başvurular kabul edilmemektedir.

 

Marmara Üniversitesi öğrencisinin başka bir yükseköğretim kurumunda özel öğrenci olması için;

Öğrenci kayıtlı olduğu bölüm / anabilim / anasanat / program başkanlığına başvuruda bulunarak diğer kurumdan alacağı dersler için yapacağı ders eşleştirmeleri ve görüşleri doğrultusunda birim yönetim kurulu kararı aldırması gerekir.

Öğrencinin hangi dersleri alabileceğine ise Marmara Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi esasları dikkate alınarak karar verilir. Öğrencinin eşleştirilmeden aldığı dersler kayıtlı olunan programdaki yükümlülüklerin yerine sayılmaz. Öğrencinin özel öğrenci olarak kabul edilmesine ve o üniversitede hangi dersleri alabileceğine, başvurduğu üniversitenin yetkili kurulları karar verir.


Bu sayfa Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından en son 01.07.2022 10:26:51 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM