Özel Öğrenci

Özel Öğrenci Başvuru ve Kayıt İşlemleri

 

(1) Üniversitemiz bünyesinde yapılan özel özel öğrenci başvuruları her yıl akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılmaktadır.

 Öğrenci;

*Lisans için, ders alacağı birime (öğrenci işleri) dilekçe ile başvurmalıdır.

*Lisansüstü için, Anabilim Dalı Başkanlığına dilekçe ile başvurmalıdır. İlgili Anabilim Dalı başvuruyu kabul veya reddettiğini Enstitü Müdürlüğüne yazı ile bildirmelidir.

(2) Özel Öğrenci başvurusu kabul edilen öğrencilerin ilanı başvuru yapılan birimin web sayfasında ilan edilir.

(3) Bu öğrenciler Marmara Üniversitesi Bilgi Yönetim Sisteminden (BYS) tercih etmiş oldukları derse kayıtlarını yaptırdıktan sonra öğrenci numaraları ile katkı payı/öğrenim ücretini yatırmalıdır.

Katkı Payı/ Öğrenim Ücretinizi (harc.marmara.edu.tr) Adresimizden Öğrenci Numaranız ile Yatırabilirsiniz.

(4) (bys.marmara.edu.tr) adresinde yer alan öğrenci girişinden sisteme giriş yapılması gerekmektedir. Sisteme giriş yaparken vermiş olduğunuz E-Posta adresinizin güncel olmasına dikkat ediniz. Sisteme giriş için kullanıcı adı (Öğr.No) ve parolası gönderilecektir. Örnek Öğr. Numarası: (o199819...)

 

Lisans Öğrenci Dilekçesi İçin Tıklayınız.

Lisansüstü Öğrenci Dilekçesi İçin Tıklayınız.

Yüksekokul Öğrenci Dilekçesi İçin Tıklayınız.

Meslek Yüksekokul Öğrenci Dilekçesi İçin Tıklayınız.

 

Marmara Üniversitesinde Özel Öğrenci Olma ve Şartları

(1) Özel öğrencinin öğrenim gördüğü süre içerisinde; derslere devam, sınav ve başarı değerlendirmesinde özel öğrenci olarak ders aldığı yükseköğretim kurumunun iç mevzuatı geçerlidir.

(2) Özel öğrencilikte geçen süre, öğrencinin kayıtlı olduğu programın öğrenim süresinden sayılır.

(3) Özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumundan ders alan öğrencinin, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundaki öğrencilik hakları devam eder. Ancak, özel öğrenci olarak ders aldığı yükseköğretim kurumunun diplomaya veya statüye ilişkin haklarından yararlanamaz.

(4) Lisans düzeyindeki öğrencinin özel öğrenci olarak ders alabilmesi için, genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) 4.00 üzerinden en az 3.00 olması gerekir.

(5) Lisansüstü öğrencisinin özel öğrenci olarak ders alabilmesi için, genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) 4.00 üzerinden en az 3.00 olması gerekir.

(6) Başka bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi iken Marmara Üniversitesinin aynı düzeydeki diploma programlarından farklı bir yükseköğretim ortamı, kültürü ve kazanımı edinmek amacıyla özel öğrenci olarak ders almak isteyen öğrenci,

Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundaki yetkili kurulların “olur kararını”,

Disiplin durumunu gösterir belgeyi,

T.C. Uyruklu adaylar için Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

Yabancı Uyruklu adaylar için TÖMER belgesi ve Pasaport Fotokopisi,

Başarı durum belgesini (transkript), dilekçesine ekleyerek akademik takvimde belirtilen son başvuru tarihine kadar başvurmalıdır. Bu tarihten sonra yapılan başvuru işleme alınmaz.

(7) Bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmaksızın belirli konularda bilgisini artırmak amacıyla ders almak isteyen kişi,

Diploma fotokopisi

Başarı durum belgesi (transkript),

T.C. Uyruklu adaylar için Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

Yabancı Uyruklu adaylar için TÖMER belgesi ve Pasaport Fotokopisi,

Adli sicil kaydı belgesini dilekçesine ekleyerek akademik takvimde belirtilen son başvuru tarihine kadar başvurmalıdır. Bu tarihten sonra yapılan başvurular işleme alınmaz.

 

  • Marmara Üniversitesi Özel Öğrenci Ücretleri İçin Tıklayınız.
  • Marmara Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi İçin Tıklayınız.
  • Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği İçin Tıklayınız.
  • Marmara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği İçin Tıklayınız.

Bu sayfa Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından en son 24.12.2021 16:31:04 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM