Sık Sorulan Sorular

YÇS Yolu İle Kayıt

 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımızın oidb.marmara.edu.tr web adresine giriş yaparak kayıt tarihlerini öğrenebilirsiniz. Kayıt İçin Gerekli Evraklar YÇS öğrencileri için gerekli belgeler; Sonuç belgesi, Lise Diplomasının aslı ile Türkçe tercümesinin noter veya Türk Dış temsilciliklerinden onaylı örneği; Milli Eğitim Bakanlığından (veya İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden) alınan diploma denklik belgesi, Transkript (Mezun olduğu Lise Müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi ile ilgili not belgesinin Türkçe tercümesinin Noter veya Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği), Varsa Yabancı Dil Yeterlik belgesi, Varsa Türkçe Yeterlik belgesi (M.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu veya T.C. Üniversitelerine bağlı Türkçe Öğretim Merkezi TÖMER’den alınan belgeler geçerlidir), 6 adet 4.5x6 cm boyutunda fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş bulunmalıdır). *     T.C. uyruklu erkek adayların Askerlik Durum Beyanı, 1) 29 yaşında ve 29 Yaşından büyük (1983 ve daha önce doğanlar) aday öğrencilerin askerlik şubesi başkanlıklarından alacakları askerlik durum belgelerine göre kayıtları yapılacak olup askerliklerinin ertelenmesi mümkün olmadığından kayıtlarının yapılmasına müteakip öğrenimlerine askerlik hizmetini tamamladıktan sonra devam edebileceklerdir. 2) 29 yaşından küçük (1984 ve daha sonra doğanlar) aday öğrencilerin askerlik durumu ile ilgili beyanı (f şıkkındaki dilekçe örneğinin doldurulması zorunludur) geçerli olacaktır * Sağlıkla ilgili bir programa yerleşenler Sağlık Kurulu Raporu (Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya bölümü için akciğer mikrofilmi) getireceklerdir.

HIZLI ERİŞİM