Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2014-2015 Bahar Yarı Yılı Ön Lisans Kurumlar Arası Yatay Geçiş İşlemleri

Sonuçlar, 26 Ocak 2015 Pazartesi günü başvuru sisteminden öğrenilebilecektir. "Asil" olarak yerleşen adaylar, 27-28 Ocak 2015 mesai bitimine kadar MÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen gelerek kayıt yaptıracaktır. 

ÖNEMLİ NOT: Sisteme yüklenen belgelerin asıllarının (onaylı, imzalı mühürlü) kesin kayıt tarihinde getirilmesi zorunludur. Her ne sebeple olursa olsun başvuru şartlarını taşımayan adayın kesin kaydı yapılmaz.

Başvuru sistemi için tıklayınız

----------------------------------

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarı Yılında Yatay Geçiş yoluyla Ön Lisans Diploma Programlarına başvuru işlemleri kılavuzu. (Tıklayınız.)

Ön Lisans Yatay Geçiş Kontenjanları için; (Tıklayınız.)

**Yabancı dil yeterlik sınavları, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından, 16 Ocak 2015 Cuma günü, Göztepe Yerleşkesi’nde, Yabancı Diller Yüksekokulunda saat 10.00’da yapılacaktır.

 

*Başvuruların hatasız ve doğru yapılabilmesi açısından yukarıdaki kılavuzu detaylı okumanız gerekmektedir.

  • 12,13,14,15 Ocak 2015 tarihlerinde www.marmara.edu.tr veya oidb.marmara.edu.tr web sayfalarındaki yatay geçiş duyurusunda verilen link üzerinden başvuru yapılacaktır.
  • Üniversitesinden onaylı not döküm belgesi (transkript), yabancı dilde eğitim verilmeyen diploma programlarına yapılan başvurularda yabancı dildeki not durum belgelerinin noter onaylı Türkçe tercümesi eklenecektir.(I.Sınıf I.Yarıyıldaki tüm derslerin transkriptte görülmesi zorunludur.)
  • Transkript belgesinde tüm derslerin eksiksiz olması, notların tamamın girilmiş olması, belgenin onaylı ve imzalı olarak taranıp sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
  • Müfredat belgesinde 4 döneme ait okutulacak derslerin tümünün olması gerekmektedir. Her yarıyılın derslerinin ayrı ayrı belirtilmesi gerekir. Bu belgeye bakılarak transkriptteki alınan dersler karşılaştırılacaktır. O nedenle belgenin imzalı mühürlü ve güncel olması gerekmektedir.)
    • Müfredat belgesinde olan dersin transkriptte başarılı olarak görülmesi gerekmektedir. 
    • Sınavların geç yapılması, notların girilmemesi gibi nedenlerle onaysız ve eksik yüklenen transkriptlerden dolayı başvurular kabul edilmeyecektir.
  • Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz.
  • Bahar Dönemi (Yarıyılı) Önlisans Kontenjanlarına, I.Sınıf I. Yarıyılını tamamlamış öğrenciler başvurabilir. Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına yatay geçiş yapılmaz.

Bu sayfa Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından en son 26.01.2015 07:59:18 tarihinde güncellenmiştir.