Tarihçe

Marmara Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 28.maddesi gereğince Yükseköğretim Kurumlarının yeniden teşkilatlanmasını düzenleyen 41 sayılı kanun hükmünde kararname ile 20 temmuz 1982 tarihinde kurulmuştur. Bu kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair 2809 sayılı kanunun Marmara Üniversitesi ile ilgili maddesi aşağıya çıkarılmıştır:


MADDE 14 – İstanbul’da Marmara Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
a) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Tıp Fakültesi’nden;
b) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak Atatürk Yüksek Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi, İstanbul Yabancı Diller Yüksekokulunun bu fakültenin ilgili bölümlerine katılması. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Anadoluhisarı Gençlik ve Spor Akademisinin bu fakültenin Beden Eğitimi bölümüne katılmasıyla ve rektörlüğe bağlanan Atatürk Eğitim Fakültesi’nden; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Yüksek Teknik Öğretmen okulunun fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Teknik Eğitim Fakültesi’nden; İstanbul İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisine bağlı ekonomi, işletme, siyasal bilimler ve ticari bilimler fakültelerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden; İstanbul İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisine bağlı iken rektörlüğe bağlanan Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültesinden; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünün fakülteye dönüştürülmesi ile oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İlahiyat Fakültesinden; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi ile oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Güzel Sanatlar Fakültesinden; Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Birimleri Enstitüsünden İstanbul İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisine bağlı Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulunun adının değiştirilmesi ile oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Basın Yayın Yüksekokulu ile Atatürk Eğitim Fakültesine bağlı olarak yeni kurulan eğitim yüksekokulundan oluşur.


Bu sayfa Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından en son 04.02.2022 09:36:44 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM