100 / 2000 YÖK DOKTORA BURS BAŞVURUSU

100 / 2000 YÖK DOKTORA BURS SÜRECİNE İLİŞKİN TAKVİM

 

19,20,21-24 Şubat 2020 16:30’a kadar

Adayların Enstitüye Başvuruları

25 Şubat 2020 saat 10:00

Mülakat Sınavı

26 Şubat 2020

Sınav Sonuçlarının İlanı

26-28 Şubat 2020 16:30’a kadar

Asil Adayların Kayıtları

02 Mart 2020

Yedek Adayların Kayıtları

 

Başvuru ve Sınav Yeri: MÜ. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Başıbüyük Yerleşkesi

BURS BAŞVURU ALANLARI VE KONTENJANLARI

Başvuru Alanları Kontenjan
Hemşirelik (Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, İç Hastalıkları Hemşireliği, Hemşirelik Esasları) 3
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Gen tedavisi ve Genom Çalışmaları) 3

 

YÖK 100/2000 doktora bursuna;

 • İlgili öncelikli alanların koşullarında belirtilen şartları sağlayan yüksek lisans mezunları,
 • Tez aşamasına geçmemiş ve koşullar kısmında belirtilen şartları sağlayan doktora öğrencileri başvurabilir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Dilekçe Örneği
 • Özgeçmiş ve varsa Bilimsel Faaliyet Listesi
 • ALES Sonuç Belgesi
 • Yüksek Lisans Transkript Belgesi YDS / YÖKDİL Sonuç Belgesi Askerlik Durum Belgesi
 • Adli Sicil Kaydı (E-Devletten alınabilir)
 • Güncel SGK Hizmet Döküm Belgesi (E- devletten alınacak çıktıların barkotlu olması ve diğer çıktıların SGK onaylı olması zorunludur)

DEĞERLENDİRME

 • %50 ALES puanı
 • %20 Mezuniyet Notu
 • %15 Mülakat Notu
 • %15 Mesleki Bilgi Değerlendirme Notu

 

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR !

 • Adaylar açılan alanlardan yalnızca bir tanesine başvurabilirler.
 • Her bir alan için en az 3 öğrencinin başvurması gerekli olup, 3 öğrencinin kayıtlanmadığı durumda ilgili alan için tahsis edilen kontenjanlarının tamamı iptal edilecektir.

HIZLI ERİŞİM