100/2000 YÖK DOKTORA BURSU BAŞVURULARI Hk.

100/2000 YÖK DOKTORA BURSU SÜRECİNE İLİŞKİN TAKVİM

 

01-23 Ağustos 2019 Saat 16.00’ya kadar

Adayların İlgili Enstitülere Başvuruları

28 Ağustos 2019 Saat 10.00                       

İlgili Enstitülerde Mülakat

28 Ağustos 2019 Saat 17:00’e kadar        

Sınav sonucunun ilgili Enstitünün Web Sitesinde İlanı ve

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına Kazanan adayların

listesinin bildirilmesi

29 Ağustos 2019

Sınav Sonuçlarının İlanı

03-04 Eylül 2019                                     

İlgili Enstitülere Kesin Kayıt

05 Eylül 2019                                           

İlgili Enstitülere Yedek Kesin Kayıt

 

BURS BAŞVURU ALANLARI ve KONTENJANLARI

YÖK 100/2000 doktora bursuna başvuru için;

 

100/2000 YÖK DOKTORA BURS PROGRAMI 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ KONTENJANLARI:

 

ALT ALAN

UYGUN BULUNAN KONTENJAN

Klinik Eczacılık

3

Endüstri Mühendisliği (Yöneylem Araştırması, Tedarik Zinciri Yönetimi)

3

Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları (ODYOLOJİ)

3

Nükleer Enerji

3

Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi

3

Yakıtlar (Fosil ve Biyo) ve Yanma

3

Uluslararası Güvenlik ve Terör

3

 

Öğrenci burs başvuru şartları

100/2000 YÖK Doktora Burs Programına başvurabilmek için öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır.

a) T.C. vatandaşı olmak.

b) Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak. Bütünleşik doktora

programı için lisans derecesine sahip olmak.

c) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve başvuru yapılacak yükseköğretim

kurumunun belirlediği başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak.

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları ile Devlet veya Vakıf

Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak.

d) Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez

aşamasına geçmemiş olmak. 

Adaylar açılan alanlardan yalnızca bir tanesine başvurabilirler.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Dilekçe  Örneği
 • Özgeçmiş ve varsa Bilimsel Faaliyet Listesi
 • ALES Sonuç Belgesi
 • Yüksek Lisans Transkript Belgesi
 • YDS/YÖKDİL Sonuç Belgesi
 • Askerlik Durum Belgesi
 • Adli Sicil Kaydı (E-Devletten alınabilir)
 • Güncel SGK Hizmet Döküm Belgesi (E-devletten alınacak çıktıların barkotlu olması ve diğer çıktıların SGK onaylı olması zorunludur)

 

Her bir alan için en az 3 öğrencinin 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde eğitime başlaması gerekmektedir. 3 öğrenci kayıtlanmadığı durumda ilgili alan için tahsis edilen kontenjanlarının tamamı iptal edilecektir.

 

DEĞERLENDİRME

 •  %50 ALES puanı,
 •  %30 mülakat notu,
 •  %10 mezuniyet notu,
 •  %10 yabancı dil puanı.

HIZLI ERİŞİM