2016 Yılı Yabancı Uyruklu Öğrencilerin İkametgâh İzni İşlemleri

2016 YILINDA

YENİ KAYIT YAPTIRMIŞ/YAPTIRACAK OLAN

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN İKAMETGAH İZNİ İŞLEMLERİ

04-05 KASIM 2016 TARİHLERİNDE

REKTÖRLÜK ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINDA YAPILACAKTIR.

 

AÇIKLAMA

11 EKİM 2016 TARİHİNDE BELGE TESLİMİ YAPAMAYAN VEYA 11 EKİM 2016 TARİHİNDEN SONRA YENİ KAYIT OLAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN İŞLEMLERİ YAPILACAKTIR.

 

   

HAZIRLANMASI GEREKEN

BELGELER

 

YUKARIDA BELİRTİLEN AKADEMİK BİRİMLERE

KAYITLI ÖĞRENCİLER EVRAKLARINI

TABLODA BELİRTİLEN GÜN VE SAATLERDE

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA TESLİM ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.

 

 

A - YENİ KAYIT YAPTIRMIŞ VE İLK DEFA İKAMETGAH TEZKERESİ       

       ALACAK  ÖĞRENCİLER:

        - Öğrenci Belgesi

        - Pasaport Aslı ve Fotokopisi (Pasaportun ön sayfası ve Türkiye'ye son giriş mührü fotokopisi)

        - Daha önceden ikametgahı var ise, ikametgah fotokopisi (arkalı-önlü)

        - Sağlık Sigortası (1 yıllık)

        - Sigorta Tebliği (Tebliğ Tebellüg Örneği Belgesi) (Belgenin çıktısı alınarak doldurulacak ve teslim edilecektir)

        - Gelir Beyanı (Gelir Belgesi Beyanı Dilekçe Örneği) (Belgenin çıktısı alınarak doldurulacak ve teslim edilecektir)

        - Adli Sicil Belgesi (Zorunlu Evrak Olmayıp, Gerekli Durumlarda İl Göç İdaresi personelleri tarafından istendiğinde hazırlanacak)

        - 18 Yaşından küçük olanlar Yurt Dışında bulunan anne ve babası nın izin belgesi ve ilgili belgenin Türkçe tercümeli

        - Kart Bedeli Dekontu (58,5 TL) 

        -  4 adet Fotoğraf (Son 3 ayda çekilmiş olmalıdır)

        - İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi'nin sayfasının e-ikamet sisteminden randevu alınacak ve randevu çıktısı. (Randevusuz kesinlikle işlem yapılmayacak)

             NOT: Yukarıda belirtilen belgeler hazırlanarak takvimde belirtilen gün ve saatte Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim etmeleri gerekmektedir. BELGELERİ EKSİK OLANLARIN İŞLEMLERİ YAPILMAYACAKTIR.

 

B - DAHA ÖNCE KAYITLI OLUP İKAMETGAH TEZKERESİ ALMIŞ VE

       SÜRESİNİ  UZATACAK ÖĞRENCİLER

        - İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi'nin sayfasının e-ikamet sisteminden uzatma randevusu almaları

          NOT : vize-vize muafiyeti veya ikamet izni bitenler, bittiği tarihten itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde randevu almayan öğrencilerin işlemleri İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yapılmayacak.

       NOT: Randevu sisteminde belirtilen belgeleri hazırlayarak randevu sisteminde yazan adrese posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

      

ÖNEMLİ AYRINTILAR:

-  Pasaportunda isim/soyisim ayrımı olmayan ve full name olarak belirtilen pasaporta sahip yabancılar kendi ülkelerinin konsolosluklarından isim soyisim belgesi alabilir ve ikametleri o bilgilere göre düzenlenecektir. Belgeyi alamadıkları takdirde ikamet bilgilerine isim ve soyisim olarak aynı full name iki defa girilir; bu durum İkamet almalarına engel olmamaktadır.

   

-  18 yaş altındaki öğrenciler için, anne-baba muvaffakatnamesi ve muvaffakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye'deki gerçek veya tüzel kişinin taahhütnamesi ile öğrencinin doğum belgesi gerekmektedir.

Muvaffakatname ve doğum belgesi yurtdışında apostilli ve Türkçe olarak hazırlanıp gönderilmişse yeterlidir.

Türkçe değilse Türkiye'deki bir noterde tercüme ettirilecek, tercümenin uygunluğu ülke konsolosluğu tarafından tasdik edilecek ve son olarak valilik/kaymakamlık makamınca belgeye apostil vurulacak ve belge teslim edilecektir.

Anne-baba Türkiye'de ise muvaffakatname ülkemizdeki bir noterde doğrudan hazırlatılabilir.

-  Özel öğrenci ve misafir öğrenci statüsündekiler öğrenci ikametine başvuramaz.

-  Herhangi bir enstitü/fakülte/yüksekokul kaydı olmayıp yalnızca Türkçe öğrenme kursuna kayıtlı öğrenciler, öğrenci ikamet başvurusunda bulunamaz.

HIZLI ERİŞİM