2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Başarı Burs Hesaplamaları

Faaliyet izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Burs Yönergesi Madde 4 “(F) Akademik başarı bursu, öğrencinin önlisans/lisans eğitimindeki ilk iki yarıyılının (yaz okulu hariç) sonunda en az 30 krediyi, takip eden yıllarda ise o akademik yıla (yaz okulu hariç) ait toplam kredisinin %75'ini almış ve başarmış olması kaydıyla, genel not ortalamasına bakılarak Üniversiteye girişteki başarı bursluluk durumuna göre verilmek üzere, izleyen akademik yılda aşağıdaki tabloda gösterilen oranlarda indirim yapılacaktır.”denilmektedir.

 

    

GNO

Öğrencinin üniversiteye girişteki bursluluk durumu

Ücretli

%25

%50

%75

3,50-3,59

%25 indirim

%45 indirim

%65 indirim

%85 indirim

3,60-3,69

%45 indirim

%65 indirim

%85 indirim

%95 indirim

3,70-3,79

%65 indirim

%85 indirim

%95 indirim

%100 indirim

3,80-3,89

%85 indirim

%95 indirim

%100 indirim

%100 indirim

3,90-4,00

%100 indirim

%100 indirim

%100 indirim

%100 indirim

 

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı sonunda ilgili karar doğrultusunda Akademik Başarı Bursu almayı hak eden öğrenciler BYS'de kayıtlı eposta adreslerinden bilgilendirileceklerdir.

 

HIZLI ERİŞİM