667 Sayılı KHK- Anayasa Mahkemesi Kararı

667 sayılı KHK kapsamında kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarından devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen öğrencilerin mezun oluncaya kadar vakıf yükseköğretim kurumlarına ödemeleri gereken eğitim öğretim ücreti yükümlülüklerine ilişkin Anayasa Mahkemesinin 2016/205E.; 2019/63K. sayılı kararı yayınlanmış olup, konuya ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 06.11.2019 tarihli toplantısında alınan karar 13.11.2019 tarih ve E.84544 sayılı yazısı ile tüm üniversitelere gönderilmiştir.

Anayasa Mahkemesi Kararıyla;

-Üniversitemiz programlarına 667 sayılı KHK kapsamında yerleştirilen ve puanı, söz konusu programın taban puanına eşit ya da daha fazla puanı olan öğrencilerden, Anayasa Mahkemesinin bu kararı sonucu, ücret tahsil edilmeyecektir.

-İlgili karar kapsamında (Madde 4) ”... kararın yürürlük tarihinden sonra tahakkuk ettirilecek olan öğrenim ücretlerinden muaf tutulması…” denildiğinden geçmiş işlem/ödemelere ilişkin herhangi bir iade söz konusu değildir.

 -Anayasa Mahkemesi Kararında, özel yetenek sınavıyla öğrencilik sıfatını kazanıp Devlet üniversitelerine yerleştirilen öğrencilerin durumuna değinilmemiştir. Dolayısıyla bu öğrencilerden yerleştikleri Devlet üniversitesinin özel yetenek sınavları ile ilgili asgari puan şartını taşıyan öğrenciler ücret ödemeyecektir.

- Anayasa Mahkemesi kararında sınavsız geçiş sistemi ile öğrenci kabul eden programlara yerleştirilen öğrencilerin durumuna ilişkin de ayrıca bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısı ile Devlet yükseköğretim kurumlarının söz konusu programlarının ilgili yıldaki asgari puanına eşit veya daha yüksek puanlı öğrenciler ücret ödemeyecektir.

-Üniversitemiz giriş türü 667 sayılı KHK olan öğrencilerimizin bilgi yönetim sistemlerinden harç durumlarını kontrol ederek, düzeltme/düzenleme vb. durumlar için Üniversitemiz Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıt İşleri Şube Müdürlüğüne, yerleştikleri programı ve puanı gösterir belgeyle (ÖSYM Sonuç ve Yerleştirme Belgesi) şahsen başvurmaları gerekmektedir.

-31 Ekim tarihinden önce ilk 2 taksit ödenmesi gerekmektedir. 2019-2020 eğitim öğretim yılı için bursu kesilen/ödeme yapmaya devam edecek/puanı yüksek olduğundan ödeme yapmayacak (İlk 2 taksit hariç) olan öğrencilerin harç/ödeme işlemleri hakkında rektorlukharc@marmara.edu.tr adresine durumlarını bildirerek veya Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü Harç biriminden bilgi alabilirler.

-Üniversitemize giriş türü 667 Sayılı KHK olan Yabancı Uyruklu öğrencilerimiz ödemelerine aynı şekilde devam edeceklerdir.

HIZLI ERİŞİM