669 Sayılı KHK ile Kapatılan Hava Harp Okulundan Üniversitemize YÖK Tarafından Yerleştirilen Öğrencilerin Kayıt İşlemleri

669 Sayılı KHK ile Kapatılan Hava Harp Okulundan Üniversitemize YÖK Tarafından Yerleştirilen Öğrencilerin Kayıt İşlemleri

669 sayılı KHK ile kapatılan askeri yükseköğretim kurumları öğrencilerinin yerleştirme bilgilerine https://yoksis.yok.gov.tr/TS adresinden erişilebilmektedir. Yerleşen öğrencilerin kayıtlarını 15 Ekim 2019 – 31 Ocak 2020  tarihleri arasında mesai saatleri içinde aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte Marmara Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na bizzat veya vekil tayin etmiş olduğu kişinin noter onaylı vekâletname ile başvurması gerekmektedir.
1) Nüfus cüzdanının fotokopisi (Aslı da gösterilecektir.)
2) Adayın Mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya aslını ibraz etmek şartı ile noter onaylı örneği.
3) 3 adet vesikalık fotoğraf (fotoğraflar son altı ayda çekilmiş ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır.)
4) Not döküm belgesi (transkript) ve ders içerikleri

669 Sayılı KHK İle Kapatılan Askeri Yükseköğretim Kurumlarından Üniversitemize Yerleştirilen Öğrenci;

-Ders kayıt işlemleri ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna kontrolünde yapılmaktadır. Öğrencilerin transkript, ders içerik gibi belgeleri kayıt tarihlerinde birime teslim etmeleri gerekmektedir.

-Üniversitesinde Türkçe bir bölümde kayıtlı iken Üniversitemiz %30 veya tamamen yabancı dille eğitim veren (Hazırlık sınıfı olan) bölüm/programa yerleşen öğrenciler yabancı dil yeterlilik sınavına gireceklerdir. Sınava girecek öğrenciler Yabancı Diller Yüksekokuluna dilekçe ile başvuru yapacaklardır.
-Üniversitesinde hazırlık okumuş (%30 veya tamamen yabancı dilde) öğrenciler hazırlık okuduklarına dair belgeyi Üniversitemiz yerleştikleri (kayıtlı oldukları) Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna teslim edeceklerdir. Belge teslim etmeyenler hazırlıktan muaf olmak ile ilgili herhangi bir hak talep edemezler.

669 Sayılı KHK İle Kapatılan Askeri Yükseköğretim Kurumlarından Üniversitemize gelen tüm öğrencilerin BYS (Bilgi Yönetim Sistemi) tanımlaması yapılacaktır. İlgili birimce danışman ataması yapılanlar https://bys.marmara.edu.tr adresinden 'ilk şifre oluştur' sekmesinden şifre alarak resim yüklemesi yapacaklardır.

HIZLI ERİŞİM