7143 Sayılı Af Kanununun Uygulama İlkeleri/ Çift Anadal ve Yandal Başvurusu

7143 Sayılı Af Kanununun Uygulama İlkeleri/ Çift Anadal ve Yandal Başvurusu

Anadal lisans programından mezun olan; ancak çift anadal ve yandal programlarından ilişiği kesilen öğrencilerin,  Danıştay 8. Dairesince; 7143 Sayılı Kanunun Uygulama İlkelerinin 8. maddesi kapsamından yararlanamayacağına dair düzenlemenin işlemden kaldırılmasına  Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 06.02.2019 tarihli toplantısında karar verilmiştir. Bu çerçevede;

*Anadal lisans programından mezun olan; ancak çift anadal ve yandal programlarından 18 Mayıs 2018 tarihine kadar ilişiği kesilen adayların, 7143 Sayılı Kanun kapsamında  11 Şubat - 11 Haziran 2019 Salı günü mesai bitimine kadar ilgili birime başvuru yapabilme hakkı verilmiştir.

*Anılan mahkeme sonucunda verilecek karara göre durum "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca "yeniden değerlendirilecektir.

Bu kapsamda;

-Başvurular, çift anadal ve yandal programının bağlı olduğu Fakülte/Yüksekokul, şahsen veya noter vekâleti yoluyla yapılacaktır. Posta veya E-posta yolu ile başvuru kabul edilmeyecektir.

Başvuru İçin İstenen Belgeler:

1) Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.

2) Lise Diploması (Onaylı Örneği)

3) Savcılıktan alınacak “Adli Sicil Kaydı “  belgesi

4) Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet 4,5 cm x 6cm boyutunda fotoğraf

HIZLI ERİŞİM