7417 SAYILI AF KANUNU KAPSAMINDA ÜNİVERSİTEMİZE YATAY GEÇİŞ BAŞVURU YAPACAK ADAYLARIN DİKKATİNE

Başvuru Tarihleri            : 5 Eylül 2022- 8 Kasım 2022 (Mesai gün ve saatleri içerisinde)

Başvuru Şekli                 : Yatay geçiş başvurusunda bulunacak adayların aşağıda belirtilmiş olan belgelerle birlikte yatay geçiş yapılmak istenen Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna şahsen veya kanuni temsilcisi aracılığıyla müracaat etmesi gerekmektedir. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Geçici 83’üncü Maddesinden yararlanarak ayrıldığı Yükseköğretim Kurumuna kayıt yaptıranlardan ÖSYS/YKS/DGS Puanı, giriş yılı itibarıyla aynı veya farklı bir diploma programının aynı türden taban puanına sahip olanlar, bu programlardan birine yatay geçiş talebinde bulunabilecektir.

Lisansüstü programlardan ilişiği kesilen öğrencilerden, ilişiğinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvurarak öğrencilik hakkı kazananlar, Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin öngördüğü şartlar çerçevesinde yatay geçiş yapabileceklerdir.

 

7417 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanun’a Eklenen Geçici Madde 83 Uygulama İlkeleri için tıklayınız.

Üniversitemiz Uygulama İlkeleri için tıklayınız.

 

Başvuru için Gereken Evraklar:

  1. Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi
  2. 7417 sayılı Kanun kapsamından yararlanarak yeniden öğrenciliğe kayıt yaptırdığını gösteren Öğrenci Belgesi veya üst yazı.
  3. Adayın af kapsamında yeniden kayıt yaptırdığı Üniversiteye, ilk kayıt esnasında vermiş olduğu ÖSYS, YKS, DGS vb. Yerleştirme Sonuç Belgesi (Lisans -Ön Lisans başvuruları için)
  4. Muafiyet işlemleri için eski öğrenciliği süresi içerisinde almış olduğu dersler var ise bu derslere ait Transkript ve Ders İçerikleri,
  5. Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge,
  6. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
  7. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
  8. Lisansüstü programlar için ayrıca kayıtlı bulunduğu programa giriş sırasında sunmuş olduğu ALES, YÖKDİL/YDS vb. eşdeğer sonuç belgeleri,

 

Yabancı Dil Programlarına Başvuru Yapan Adaylar;

Eğitim dili tamamen veya kısmen (%30) yabancı dil olan programlara başvuran ve Marmara Üniversitesi Yabancı Dil ve Türkçe Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinde belirtilen Marmara Üniversitesi Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına (MÜYYES) eş değer kabul edilen ulusal ya da uluslararası sınavların birinden yeterli puanı sağlamayan adayların; Üniversitemizin yapacağı yeterlilik sınavına katılmaları zorunludur. 

Yabancı Dil Yeterlik Sınavı ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

DGS puanı ile sadece DGS Kılavuzlarında tanımlanan ön lisans alanlarının devam edebileceği lisans programlarına başvuru yapılabilecektir. Adayların ilgili yıl için başvuracakları programın DGS puanına sahip olmaları gerekmektedir.  Başvuruda bulunulan programa ilgili yılda DGS ile öğrenci alınmamışsa o programa başvuru yapamayacaktır.

Yatay geçiş için ayrıca kontenjan şartı aranmayacaktır.

HIZLI ERİŞİM