AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ DOLAN ÖĞRENCİLERİMİZE DUYURU

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 44.maddesinin C fıkrası gereğince 4 yıllık lisans programlarında azami öğrenim süresi 7 yıl, 5 yıllık lisans programlarında azami öğrenim süresi 8 yıl, 6 yıllık lisans programlarında azami öğrenim süresi 9 yıl, ön lisans programlarında azami öğrenim süresi 4 yıldır. Bu nedenle 2014 – 2015 eğitim öğretim yılı itibariyle azami öğrenim süreleriniz yeniden hesaplanmıştır.

 

Yukarıda belirtilen azami öğrenim sürelerine kayıt dondurma süresi ve hazırlıkta geçirilen süreler dahil değildir.

 

Azami öğrenim sürenizi Bilgi Yönetim Sisteminde (BYS) yer alan Ders Durum kontrolü ekranından kontrol edebilirsiniz, sorun olması durumunda biriminiz öğrenci işleri ile iletişime geçebilirsiniz.

 

Azami öğrenim süresi dolan öğrenciler ders durum kontrolü ekranından grup bilgilerine ulaşabilirler.  Bu grup bilgileri aşağıda yer almaktadır.

GRUP TANIMLAMALARI

 

Hiç Almadığı Ders Sayısı

Başarısız/Devamsız Ders Sayısı

Açıklama

A

(HAD + BDD ) > 5 (6 ve 6’dan fazla)

Başarısız/Devamsız/Hiç Almadığı bütün dersler için 2 ek sınav hakkı verilir. Sınav hakları sonucunda başarısız ve hiç almadığı derslerin sayısının toplamı en fazla 5 olanlar için 3 yarıyıl ek süre verilir. Girmiş olduğu sınavlar sonucunda başarısız ve hiç almadığı derslerin toplam sayısını 5’e düşüremeyen öğrencinin ilişiği kesilir.

B

(HAD + BDD ) <= 5 (5 ve 5’ten az) ve BDD > 1

Herhangi bir sınav hakkı kullanırsa 3 yarıyıl, kullanmaz ise 4 yarıyıl ek süre verilir.

C

0

1

Sınırsız sınav hakkı verilen ve 3 kere üst üste veya aralıklı olarak sınava girmeyen öğrencinin ilişiği kesilir.

0

0

GANO’ su 2,00 dan küçük ise almış olduğu DD ve DC harf notlu derslerden sınırsız sınav hakkı verilir.

D

 

 

Otomasyona tabi olmayan öğrenciler.

 

* Tablodaki gruplara göre çevrimiçi sınavlara girecek öğrencilerin sınav takvimi aşağıda belirtilmiştir. Sınavların tarih ve saatleri biriminiz öğrenci işleri tarafından BYS’ye tanımlanacaktır.

 

Sınav Takvimi

I. Sınav hakkı (2547/44. madde kapsamında) : 11.10.2021 - 17.10.2021
II. Sınav hakkı (2547/44. madde kapsamında) : 25.10.2021 - 02.11.2021

Bu duyuru TEBLİĞ niteliğinde olup ayrıca öğrenciye yazılı tebliğ yapılmayacaktır.

Uygulama Esası için tıklayınız.

HIZLI ERİŞİM