EK Madde 2 (Savaş, Salgın-Dünya Sıralamalarında İlk 1000 vb. ) ve Yurt dışından yatay geçiş kapsamında Kayıtlanan Öğrenciler

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Güz döneminde, EK Madde 2 (Savaş, Salgın-Dünya Sıralamalarında İlk 1000 vb. ) ve Yurt dışından yatay geçiş kapsamında Üniversitemize kayıtlanan öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 71632 sayılı yazısına istinaden kayıt sırasında online olarak yükledikleri evrakların asıllarını kayıtlandıkları birime şahsen veya posta/kargo (Birim web sayfalarında adresler yer almaktadır) yoluyla 15 Aralık 2020 saat 16:00'a (UTC+3) kadar teslim etmeleri gerekmektedir. Posta/Kargo gönderilerinde evrakların süresi içinde teslim yerine ulaşma sorumluluğu öğrenciye aittir.

İlgili Evraklar;

T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı veya kimlik kartı aslı (elden teslimde ibraz edilecek) ve fotokopisi,

Yükseköğrenim süresince kullanılan pasaportların asılları (elden teslimde ibraz edilecek) veya giriş-çıkış tarihlerini gösteren ve işlem gören sayfalarının Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış okunaklı sureti veya İl emniyet müdürlüğünden alınmış giriş-çıkış belgesi aslı,

Üniversitesinden onaylı Öğrenci Belgesinin aslı,

Üniversitesinden onaylı not döküm belgesi (transkript): Yükseköğrenim süresince alınan tüm dersleri içeren, ders saatlerini/kredilerini ve ders notlarını gösteren onaylı not çizelgesi aslı ve Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,

Üniversitesinden onaylı Ders içeriklerini gösteren belge,

Disiplin cezasının bulunmadığına dair belge (Onaylı-transkript üzerinde yazılı olarak da kabul edilebilir.)

*Öğrencinin üniversitesinden alması gereken asıl evraklardan; onaylı öğrenci belgesi, not döküm belgesi, ders içerikleri ve disiplin durumunu gösteren belgelerin, ilgili üniversitenin kurumsal eposta adresinden egitimogretim@marmara.edu.tr (bireysel eposta gönderimleri işleme alınmayacaktır) adresine 15.12.2020 saat 16:00'a (UTC+3) kadar gönderilmesi talep edilebilir. Eposta'nın süresinde ulaşmasının sorumluluğu öğrenciye aittir. Bu durumda belgelerin kopyası ve Noter/T.C. Dış temsilcilik onaylı belgelerin asılları teslim edilecektir.

**Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslara aykırı olarak Üniversitemize kayıtlandığı tespit edilen öğrencilerin kayıtları 71632 sayılı yazı kapsamında iptal edilecektir.

HIZLI ERİŞİM