ÖĞRENCİLERİMİZE DUYURU

 

1.    2708 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile faaliyet izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencileri 30.06.2020 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı ile garantör üniversite olan Marmara Üniversitesi’ne aktarılması karara bağlandı. Bu karar gereğince öğrencilerin YÖKSİS'ten kayıtları Marmara Üniversitesine aktarılmaktadır. Bu işlem bir kaç gün içinde bitecektir. 
2.    Öğrencilerimizin resmi belge talepleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca YÖKSİS sisteminde, öğrencilerin üniversitemize aktarım işlemleri tamamlandığında üniversitemizin ilgili birimleri tarafından karşılanacaktır.  
3.    Öğrencilerin, Marmara Üniversitesi’nde öğrenimlerine sınıf, dönem, kredi, süre vb. hususlarda kazanılmış hakları korunarak intibakları gerçekleştirilecektir. 
4.    Öğrencilerin burs ve indirim oranları aynı şekilde devam edecektir. 
5.    2020-202l eğitim-öğretim yılı ve sonrası için eğitim öğretim ücretini peşin ödeyen öğrencilerin ödemeleri kayıtlar dikkate alınarak kabul edilecektir.
6.    Eğitim öğretim ücretlerinde, ilgili yılın TÜFE oranını geçmeyecek şekilde yıllık artış yapılacaktır.
7.    Eğitim öğretim ücretlerinin miktarı ve ödeme planları web sayfasında ilan edilecektir.
8.    Erasmus programı kapsamında öğrencilerimizin aldıkları derslerin kabulleri için başvurular Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsünde bulunan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılabilecektir.
9.    2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Erasmus programına başvuru ve öğrenci seçimleriyle ilgili bilgilendirmeler web sayfasında ilan edilecektir.
10.     Öğrencilerimiz Yaz Okulundan ders alma işlemlerini Marmara Üniversitesi resmi web sitesinde ilan edilen ve Yaz Okulunda açılması planlanan dersleri seçerek yapabileceklerdir. Yaz Okulunda almak istedikleri dersler teklif edilmemişse başka üniversitelerin Yaz Okullarında açılan dersleri alabilmek için ekinde ilgili dersin adı, kredisi ve içeriği bulunan bir dilekçe ile birlikte Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsünde bulunan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuruda bulunacaklardır. Bu dersin alınması uygun görüldüğünde ders başka bir üniversitenin Yaz Okulundan alınabilecektir. 
11.     Daha önce başka üniversitelerin Yaz Okullarından ders alabilmek için Şehir Üniversitesine başvurusunu yaparak ders almaları uygun görülen öğrenciler de onay belgelerini değerlendirilmek üzere Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsünde bulunan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.
12.     Öğrencilerimiz staj yapmak için başvurularını Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsünde bulunan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapabilecektir.
13.     Öğrencilerimiz dilerse yatay geçiş, merkezi yatay geçiş ve dikey geçiş haklarından faydalanarak diğer üniversitelere geçme haklarını kullanabilecektir. Bunun için başvuru tarihlerini yakından takip etmeleri gerekmektedir.
14.     Öğrencilerin diplomaları Marmara Üniversitesi tarafından verilecektir.
15.     Yükseköğretime yerleştirme, yatay geçiş ve merkezi yatay geçişlerin tamamlanmasının ardından eğitim-öğretim faaliyetlerinin hangi kampüste yapılacağına karar verilecektir. 
16.     Öğrencilerimizin Marmara Üniversitesi’ne intikali sağlandıktan sonra yemekhane, kütüphane ve yerleşkelere giriş gibi alanlarda kullanmak üzere öğrenci kimlik kartları dağıtılacaktır.
17.     Öğrencilerimiz kayıtlar tamamlandıktan sonra üniversitemizin Mediko-Sosyal hizmetlerinden ve üniversite hastanelerimizden faydalanabilecektir.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ

HIZLI ERİŞİM