Tek Ders Sınav Hk.

Üniversitemizde 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılı eğitim-öğretim ve sınav uygulamalarıyla ilgili olarak yapılan duyurularda da belirtildiği gibi akademik takvime göre Tek Ders Sınavlarına girmek isteyen öğrencilerimiz BYS sistemi üzerinden başvurularını yapacaklardır.

  • Sistem üzerinden öğrencilerimizin yaptığı bu başvurular birimlerin öğrenci işleri personelleri tarafından takip edecektir. Birimlerin öğrenci işleri personelleri Tek Ders başvurularıyla ilgili bölüm/program sorumlularıyla görüşerek derslerin öğretim elemanlarını belirleyerek öğretim elemanlarına Tek Ders Sınavı olduğunu ve Tek Ders Sınavına girecek öğrencilerin listesini iletecektir.
  • Tek Ders Sınavlarını yapacak öğretim elemanları UES sistemi üzerinden sınav yerine kullanacakları ödevleri yükleyecekler ve sınava girecek öğrencilere mesaj göndereceklerdir. Ödevler UES sistemine yüklendiği ve öğrencilerin görebildiği saatten itibaren en az 24 saat geçtikten sonra öğrencilerin sisteme cevapları yüklemeleri istenebilecektir.
  • Bütünleme sınavlarının değerlendirme sonuçlarının belirlenememesinden dolayı Tek Ders Sınavlarının gerçekleştirilmesinde öğrencilerin mağdur olmaması için birim yönetimleri gerekli tedbirleri alarak sınav sürecini yönetecektir.
  • Ortak derslerin Tek Ders Sınavları aşağıdaki takvime göre yapılacaktır. Birimlerin öğrenci işleri bu derslerden Tek Ders Sınavına girmek isteyen öğrencilerin listesini Uzaktan Eğitim Merkezine iletecektir.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II (ATAI-ATA II) 17.07.2020 10:00

Türk Dili I-II (TRD I- TRD II) 17.07.2020 12:00

Yabancı Dil I-II (YDZ-YDZ II)  17.07.2020 14:00

Atatürk Eğitim Fakültesi GK107 Türk Dili II-TTO122-TTO1220 Türkçe II: Sözlü Anlatım 17.07.2020 15:30

HIZLI ERİŞİM